top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Thomas Kyhl Winther

Advokat

(+45) 29 81 59 01

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.


 

Background:

Thomas advises and handles cases in areas such as labor and employment law, public law, and property law. He has significant experience in arbitrations, settlement negotiations, and especially in lawsuits, partly due to his previous part-time employment with the prosecution authority.


Thomas has a background as a generalist in the Danish Ministry of Justice's department, where he was particularly involved in ensuring compliance of Danish legislation with state and human rights. He still values working on a wide range of legal issues. However, he also enjoys delving into the law and has specialized, including at SIRIUS advokater and as a Ph.D. fellow at the University of Copenhagen. Thomas has been awarded the University of Copenhagen's gold medal for a thesis on the enrichment principle.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2021 - present

  • Ph.D. Fellow, Faculty of Law, University of Copenhagen (teaching property law and supervising bachelor and master's theses): 2017 - 2020

  • Copenhagen Police (part-time): 2014 - 2015

  • Ministry of Justice, Department of State and Human Rights and Immigration Department: 2014 - 2017


Commission:

  • Member of the Danish Immigration Appeals Board (part-time): 2015 - 2016 

Baggrund:

Thomas rådgiver og fører sager om bl.a. arbejds- og ansættelsesret, offentlig ret og formueret. Han har betydelig erfaring med såvel voldgifter som forligsforhandlinger og ikke mindst retssager, bl.a. i kraft af sin tidligere deltidsansættelse ved anklagemyndigheden.


Thomas kommer med en baggrund som generalist i Justitsministeriets departement, hvor han særligt beskæftigede sig med dansk lovgivnings overholdelse af stats- og menneskeretten, og han sætter fortsat pris på at arbejde med mange forskellige juridiske problemstillinger. Han nyder dog også at gå i dybden med juraen og har specialiseret sig bl.a. hos SIRIUS advokater og som ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet. Thomas er i øvrigt blevet tildelt Københavns Universitets guldmedalje for en afhandling om berigelsesgrundsætningen.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2021 - nu

  • Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (underviser i formueret og bachelor- og specialevejleder): 2017 - 2020

  • Københavns Politi (deltid): 2014 - 2015

  • Justitsministeriets departement, Stats- og Menneskeretskontoret og Udlændingeafdelingen: 2014 - 2017


Hverv:

  • Medlem af Udlændingenævnet (deltid): 2015 - 2016

Legal 500.png
bottom of page