top of page

MED SPECIALISERET VIDEN SOM GRUNDLAG

Hos SIRIUS advokater leverer vi professionalisme og faglighed i øjenhøjde med vores klienter. På tværs af fagområder, anvender vi vores mangeårige erfaring og ekspertise til at løse vore klienters udfordringer fagligt, effektivt og ordentligt. Vi bygger vores tilgang på en bred portefølje af højt specialiseret viden med mange års erfaring fra både Danmark og udlandet. Den omsætter vi til værdifulde og holdbare løsninger for vores klienter.

Vi er en arbejdsplads, hvor der er plads til smil og individualisme og en arbejdsplads, hvor vi tager del i samfundsdebatten. Vi mener, at professionalisme og medmenneskelighed går hånd i hånd. Vi behandler hinanden ordentligt, så vi kan være ansvarlige aktører i samfundet og imødekomme vores klienters behov bedst muligt. 

VÆRDIGRUNDLAG

VISION

SIRIUS advokater vil give præcis og specialiseret rådgivning til vores klienter. Samtidig vil vi yde den bedst mulige hjælp til håndtering af konflikter.

Vi vil tiltrække de dygtigste medarbejdere ved at være branchens bedste arbejdsplads. Et sted, hvor man med smil og fælles værdigrundlag engagerer sig i klienter, samfundet og hinanden.

MISSION

SIRIUS advokater er et moderne advokatfirma med et specialiseret personale. I tæt samarbejde med vores klienter løser vi deres udfordringer. Vores arbejde skal være anvendeligt og forståeligt for klienterne. Det sikrer vi ved at have fokus på forventningsafstemning og løbende gennemsigtighed i vores indsats.

VORES 1O VÆRDIER

1. Vi er et specialiseret kontor, som yder kvalitetsrådgivning. Vi henviser sager til andre advokater, hvis sagerne ikke ligger i vores kompetenceområder. Vi vil altid sikre, at sager behandles det sted, der løser dem bedst.

2. Før en opgave igangsættes, analyserer og beskriver vi nøje klientens behov. Vores løsninger skal være både korrekte og anvendelige.

3. Vores klienter skal opleve, at vi er let tilgængelige for dem, og at vi er gennemsigtige i forhold til vores rådgivningsomfang, pris og forudsætninger.

4. Habilitet, uafhængighed og etik er grundlæggende principper for vores virksomhed. Vi går ikke efter hurtige “smarte” løsninger, men arbejder målrettet med langsigtede og holdbare løsninger. 

5. Vi deltager i samfundsdebatten. Vi stiller op til branchepolitisk arbejde. Vi skriver artikler og stiller os til rådighed for uddannelse, fordi vi mener, at det er en del af at være en ansvarlig advokat.

6. Vi er engagerede i hinanden, og vi sætter pris på, at vi har det sjovt sammen og kan grine, når vi er på arbejde. Det må vores klienter gerne opleve.

7. Vi mener, at de bedst kvalificerede medarbejdere tiltrækkes af et udfordrende professionelt miljø. Vi arbejder som et hold, og ser vores forskelligheder som en styrke.

8. Vi giver vores medarbejdere mulighed for fleksible arbejdstider og -opgaver, der passer til deres livssituation, uddannelse og interesser.

9. Vi yder pro bono arbejde på udvalgte sager.

10. Vi sætter en ære i, at vores liv også udspiller sig i familien og resten af samfundet. Vi kan derfor opleves i færd med at slå græs, ved fodboldbanen, i skoven, i kunstforeningen og i skolebestyrelsen.

Læs mere om vores samfundsansvar (CSR)

UDVALGTE ANERKENDELSER

emea-leading-firm-2023.png
Firm Logo.jpg
bottom of page