EN / DA
Linked In

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for enhver opgave, som SIRIUS advokater påtager sig, med mindre andet er aftalt skriftligt. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.

Vi er som advokatvirksomhed undergivet reglerne for hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse.