top of page

FORRETNINGSBETINGELSER

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som SIRIUS advokater I/S, CVR-nummer 29 05 25 65 påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt. Disse forretningsbetingelser kan uden varsel og uden særskilt underretning ændres af SIRIUS advokater for fremtidigt arbejde i det løbende samarbejde, idet de gældende forretningsbetingelser altid er tilgængelige på vores hjemmeside. Klienten er ved hver opgaveanmodning i et løbende samarbejde forpligtet til selv at orientere sig om de gældende forretningsbetingelser på vores hjemmeside.


SIRIUS advokater er organiseret som interessentskab, og alle advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet, ligesom vi er medlem af Danske Advokater. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.

bottom of page