top of page

HVIDVASK OG PRIVATLIVSPOLITIK

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De personoplysninger, vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre, vi kan have opsamlet dem, når du har besøgt vores hjemmeside, eller vi kan have fået dem i forbindelse med, at du har tilmeldt dig et arrangement hos os.

Dataansvarlig

SIRIUS advokater I/S er dataansvarlig for de oplysninger, som opsamles om blandt andet klienter, andre parter og besøgende på vores hjemmeside. Dette gælder både i forhold til de sager, vi behandler, men det gælder også i forhold til vores markedsføring, der blandt andet omfatter planlægning og gennemførelse af kurser, morgen- og gå-hjem-møder.

Vi sørger naturligvis for at behandling af personoplysninger altid sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

SIRIUS advokater I/S

CVR-nr.: 29 05 25 65

Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø

Telefon: + 45 88 88 85 85

E-mail: mail@siriusadvokater.dk
eller sikkermail@siriusadvokater.dk

Hvis SIRIUS advokater fungerer som databehandler, vil vi foruden gældende lovgivning altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

De forskellige typer af behandling:

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmesider www.siriusadvokater.dk og www.siriusadvokater.com, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring.

Vi behandler blandt andet følgende:

 • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing

 • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden

 • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål

 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik her

Nyhedsbreve og arrangementer

Har du samtykket til at modtage vores nyhedsbreve eller tilbud om kurser, arrangementer og gå-hjem-møder, behandler vi dine personoplysninger, idet vi opbevarer dine oplysninger. Formålet med opbevaringen er blandt andet, at vi kan blive ved med at kommunikere med dig og sikre dig gode oplevelser, når du deltager i et arrangement. Hvis vi har arrangementer, kurser eller gå-hjem-møder, som vi ved kunne have din interesse, tilbyder vi dig at deltage, hvis du tidligere har modtaget rådgivning indenfor området – medmindre du har frabedt dig dette.

Vi behandler kun almindelige oplysninger om deltagerne på vores kurser, morgen- og gå-hjem-møder, der ikke er af fortrolig karakter. Der er tale om følgende oplysninger:

 • Navn

 • Titel

 • Arbejdsplads

 • Adresse

 • Telefon

 • E-mail

 • Deltagelse i arrangementer, gå-hjem-møder, kurser, mv.

 

Rådgivning, modparter og andre parter

De fagområder, som vi har valgt at rådgive indenfor, indebærer, at vi både behandler almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om vores klienter og andre, der har en tilknytning til vores sager.

Hvis du er klient hos os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores sagsbehandling. Da vi rådgiver vores klienter i sager med både med- og modparter, modtager vi også personoplysninger om andre end vores klienter. Som advokatkontor er vi underlagt tavshedspligt efter retsplejeloven og efter de advokatetiske regler, og derfor vurderer vi nogle gange, at vi kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, for at behandlingen af oplysningerne kan forblive fortrolige. Andre gange vurderer vi, at det er umuligt, eller at det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere om vores behandling af personoplysninger her i vores privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål, kan du se nedenfor, hvordan du kontakter os.

Når vi behandler en sag, videregiver vi ofte de oplysninger, vi har modtaget, til andre eksterne parter, fx modparter, vidner, domstolene eller voldgiftsnævn, fagforeninger, kommuner og andre myndigheder mv. Dette er naturligvis betinget af, at indsamlingen, registreringen og videregivelsen er nødvendig for at kunne behandle og bistå vores klienter bedst muligt i den enkelte sag.

Job

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os, samt oplysninger, som du har givet samtykket til, vi må indhente fra andre. Det gør vi for at kunne vurdere din ansøgning og dig som kandidat. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til seks måneder efter stillingen er besat, sådan at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Hvordan behandler vi dine opslysninger

For at vi kan tilbyde dig rådgivning og vejledning, en god hjemmeside, nyhedsbreve, gå-hjem-møder, jobs osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

Sikkerhed

De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt, og vi har implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer dette. Derudover sørger vi så vidt muligt for at bruge databehandlere indenfor EU og ellers med datacentre i EU, som, vi har sikret os, har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har.

Vi har også iværksat organisatoriske tiltag, der blandt andet indebærer, at vi internt har fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Vi har etableret interne procedurer og foranstaltninger, der sikrer, at det kun er de nødvendige medarbejdere, der har adgang til dine personoplysninger.

Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi desuden for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Hvor lang tid, der konkret er tale om, vil altid afhænge af den enkelte situation, og særlige lovregler, herunder bogførings-, hvidvask og forældelsesloven kan give os enten pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Hvidvask

Hvis din sag er omfattet af hvidvaskloven, er vi som advokatkontor underlagt en række pligter jf. hvidvaskloven. I den forbindelse vil vi behandle personoplysninger i form af blandt andet navn, CPR-nummer og pasnummer, desuden CVR-nummer hvis der er tale om en kundevirksomhed.

Vi skal endvidere kontrollere identitetsoplysningerne, medmindre der ikke er risiko for falsk identitet. Det samme er gældende, såfremt klienten er en virksomhed, hvor vi har pligt til at kontrollere identiteten på virksomhedens ejere og endvidere sikre, at virksomhedens transaktioner er i overensstemmelse med virksomhedens beskaffenhed.

Vi har pligt til at underrette Advokatsamfundet eller Hvidvasksekretariatet ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis der opstår mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, og vi vil i givet fald være forpligtet til at hemmeligholde, at der er givet en sådan underretning, eller at dette overvejes.

Oplysningerne behandles udelukkende for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven. Jf. reglerne om forebyggelse af hvidvask, opbevarer vi oplysningerne, såvel som dokumentationen, i 5 år efter klientforholdets afslutning.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, men der gælder dog enkelte undtagelser. Du har også ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, ligesom du har ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. Du kan dog ikke kan få subjektive udtalelser eller objektivt rigtige oplysninger rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder. Dette gælder dog ikke, hvis behandlingen af oplysningerne eksempelvis er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis vi efter lov eller andre hensyn er forpligtiget til at opbevare oplysningerne.

Du har også i visse tilfælde ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover, udover at opbevare dine oplysninger, kun behandle dine oplysninger med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Derudover har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Efter reglerne om dataportabilitet kan du anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format og anmode om, at vi overfører oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis vi behandler dine personoplysninger som følge af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe med at behandle dine personoplysninger, med mindre vi er berettigede eller forpligtede til at forsætte behandlingen på et andet gyldigt grundlag i henhold til databeskyttelsesreglerne. Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendige. Det betyder, at du enten ikke kan trække dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger tilbage, eller – hvis du gør – så kan du ikke længere modtage rådgivning, vores nyhedsbrev eller lignende.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du til enhver tid kontakte os på persondata@siriusadvokater.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på persondata@siriusadvokater.dk.

Hvis du ikke er enig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du også altid velkommen til at kontakte os. Du kan også klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse. Du kan finde Datatilsynet her: Carl Jacobsens vej 30,  2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

COOKIEPOLITIK

Hos SIRIUS advokater ønsker vi at give dig en god og personlig brugeroplevelse, når du besøger vores hjemmeside. For at gøre det benytter vi cookies til at gemme relevant information om din brugeradfærd, så dine fremtidige besøg løbende optimeres.

Ejeroplysninger

Hjemmesiden er drevet og ejet af:

SIRIUS advokater I/S CVR-nr.: 29 05 25 65

Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø

Telefon: + 45 88 88 85 85

E-mail: mail@siriusadvokater.dk

eller persondata@siriusadvokater.dk 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at indhente oplysninger om, hvilke sider du besøger, og hvilke funktioner på hjemmesiderne du bruger. Cookies bruges eksempelvis til at huske, om du har sagt ”nej tak” til cookies, om du tidligere har besøgt hjemmesiden, og hvilket sprog du gerne vil have vist på siden.

En cookie kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af andre personer. Den kan heller ikke sprede en computervirus eller andre skadelige programmer.

Formål med cookies og typer af cookie på denne hjemmside

På denne hjemmeside bruger vi tekniske cookies, som er nødvendige for at siden fungerer. Vi bruger også cookies til at optimere din brugeroplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Vores cookies hjælper os således med at få indsigt i dine besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette den til dine interesser og behov. Vi bruger også cookies til webanalyse, og trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores hjemmeside.

Nogle cookies, sessionscookies, er midlertidige og slettes som regel automatisk fra din browser, når du lukker den efter endt internetbesøg. Andre cookies, persistent cookies, bliver typisk gemt på din harddisk i den tidsmæssige udstrækning, som fremgår af cookien.

Vi bruger ikke cookies til markedsføring.

Hvem sætter cookies?

Det er kun os, der sætter cookies på din computer, når du besøger hjemmesiden. Vi har ingen tredjepartscookies.

Ja tak / Nej tak

Hvis du vælger at acceptere cookies, sætter vi cookies på din computer med dit samtykke.

Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, bliver der kun sat én teknisk cookie for at huske dit valg.

Hvis du slet ikke ønsker, at der skal sættes cookies, skal du slå cookies helt fra i din browser. Vælger du at slå cookies helt fra, skal du være opmærksom på, at der kan være dele af hjemmesiden, der ikke længere vil fungere.

Sådan afviser eller sletter du cookies

Afvisning af cookies

Du kan altid vælge at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din internet-browser.

Hvis du vælger at afvise cookies, skal du være opmærksom på, at der vil være nogle af hjemmesidens funktioner og services, som du ikke længere kan bruge, fordi funktionerne forudsætter brugen af cookies.

Sletning af cookies

Du kan nemt slette cookies på din computer, som du ikke længere ønsker at have liggende.

Benytter du en PC, kan du slette dine cookies ved at bruge af genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, eller benytter du en MAC, kan du ved at følge nedenstående link få vejledning til at slette cookies i netop den browser, som du bruger: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Husk: Bruger du flere internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Spørgsmål

Du kan læse vores privatlivspolitik her.

Hvis du har nogle spørgsmål til vores brug af cookies, er du også velkommen til at kontakte os:

SIRIUS advokater I/S

CVR-nr.: 29 05 25 65

Dampfærgevej 10, 2. sal

2100 København Ø

Telefon + 45 88 88 85 85

E-mail: mail@siriusadvokater.dk

eller persondata@siriusadvokater.dk  

bottom of page