top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Thomas Grønkær

Partner, advokat

(+45) 61 91 51 31

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Ann Elisabeth Jørgensen

(+45) 88 88 85 61


 

Background:

Thomas Grønkær primarily deals with procurement and competition law, where he has considerable experience advising both private suppliers and public authorities, including agencies, municipalities, regions, and utilities. Thomas has extensive experience in drafting and quality-assuring procurement and bid documents, including technical annexes. He also assists with the preparation and participation in contract negotiations for public contracts, particularly in the fields of IT, infrastructure, and construction. In addition, Thomas has handled various cases in competition law, including cases related to the abuse of dominant positions, cartel cases, and consortium agreements. Thomas Grønkær is also a certified IT lawyer, specializing in advising on the implementation and participation in public IT tenders. Furthermore, he handles pure IT law cases for both public and private companies, including drafting IT contracts, negotiating contract terms, addressing data protection issues, and managing IT disputes. Finally, Thomas teaches procurement and competition law, specifically focusing on the execution and participation in public procurement proceedings in the IT, infrastructure, and construction sectors, including the establishment of cooperation agreements between companies.


Career:

 • SIRIUS advokater: 2020 - present

 • DAHL law firm: 2016 - 2020

 • Horten: 2011 - 2016

 • Rambøll Management: 2009 - 2011

 • Ministry of Finance: 2003 - 2009

 • Ministry of Foreign Affairs: 2002 - 2003


Commission:

 • Member of Dansk IT (Danish IT)

 • Member of The Association of Danish IT Attorneys (Danske IT-advokater)

 • Member of Dansk Forening for Udbudsret (Danish Association for Procurement Law)


Publications:

 • ''Håndbog om Udbudsret (Manual on Procurement Law)'' - SIRIUS advokater


 

Baggrund:

Thomas Grønkær beskæftiger sig primært med udbud- og konkurrenceret, hvor han har betydelig erfaring med at rådgive både private leverandører og offentlige myndigheder, såvel styrelser, kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder.


Thomas har stor erfaring med udarbejdelse og kvalitetssikring af udbuds- og tilbudsmateriale, herunder tekniske bilag, samt bistand med forberedelse og deltagelse i kontraktforhandlinger om offentlige kontrakter inden for især it-, infrastruktur- og entrepriseområdet. Desuden har Thomas varetaget en række sager indenfor det konkurrenceretlige områder, herunder sager om misbrug af dominerende stillinger, kartelsager, samt sager om indgåelse af konsortiesamarbejder.


Thomas Grønkær er desuden certificeret it-advokat, hvor han er specialiseret indenfor rådgivning omkring gennemførelse og deltagelse i offentlige it-udbud. Herudover varetager Thomas rent it-retlige sager for såvel offentlige som private virksomheder, heriblandt udarbejdelse af it-kontrakter og forhandling af kontraktvilkår, herunder persondataretlige spørgsmål, samt håndtering af it-tvister.


Endelig underviser Thomas i udbud– og konkurrenceret, specifikt om gennemførelse og deltagelse i offentlige udbudsforretninger inden for it-, infrastruktur- og entrepriseområdet, herunder vedrørende indgåelse af samarbejdsaftaler mv. mellem virksomheder.


Karriere:

 • SIRIUS advokater: 2020 - nu

 • DAHL advokatfirma: 2016 - 2020

 • Horten: 2011 - 2016

 • Rambøll Management: 2009 - 2011

 • Finansministeriet: 2003 - 2009

 • Udenrigsministeriet: 2002 - 2003


Hverv:

 • Medlem af Dansk IT

 • Medlem af Danske IT-advokater

 • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret


Publikationer:

 • ''Håndbog om Udbudsret'' - SIRIUS advokater

Legal 500.png
bottom of page