top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Sarah Kathrine Strøm Pedersen

Advokat

(+45) 51 96 21 19

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Background

Sarah Kathrine Strøm Pedersen primarily works in procurement law, where she has experience advising both private suppliers and public authorities, including state, municipalities, regions, and utility companies, on the execution of procurement procedures. This includes guidance on the procurement process, contract framework, and the evaluation of proposition. Additionally, Sarah has experience in drafting and quality assurance of procurement documentation, including technical annexes, and assists with the preparation and participation in contract negotiations. Sarah also has extensive practical experience in handling complaint cases at the Complaints Board for Public Procurement and civil cases in regular civil courts.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2020 - present

  • DAHL Law Firm: 2016 - 2020

Baggrund:

Sarah Kathrine Strøm Pedersen beskæftiger sig primært med udbudsret, hvor hun har erfaring med at rådgive både private leverandører og offentlige myndigheder, såvel stat, kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder, om gennemførelse af udbud, herunder udbudsprocesser, kontraktgrundlag og vurdering af tilbud. Yderligere har Sarah erfaring med udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmateriale, herunder tekniske bilag og bistår i øvrigt med forberedelse og deltagelse i kontraktforhandlinger. Sarah har derudover stor praktisk erfaring med at føre klagesager ved Klagenævnet for Udbud samt civile sager ved de almindelige civile domstole.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2020 - nu

  • DAHL Advokatfirma: 2016 - 2020

Legal 500.png
bottom of page