top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Søren Stenderup Jensen

Partner, advokat, Ph.D. (H)

(+45) 29 99 30 30

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Jane Brandt Zak

(+45) 88 88 85 21


 

Background:

Søren Stenderup Jensen is one of Denmark's leading lawyers in commercial and public law. For over 35 years, including 25 years as a partner, Søren has been involved in public law matters broadly, particularly environmental, planning, energy, and utilities law. He also advises several businesses on commercial law matters and serves as a sparring partner for their management. Søren is a trained mediator and arbitrator, working regularly on conducting legal and arbitration cases. He has extensive experience litigating cases before the Supreme Court (over 30 cases), both for and against public authorities, expropriation cases before the assessment authorities, and appeals before administrative councils and boards.


Career:

 • SIRIUS advokater: 2016 - present

 • Plesner: 1991 - 2016 (partner from 1998-2016)


Commission:

Søren is the chairman of the boards at:

 • Kvadrat Acoustics A/S

 • Clearidium A/S

 • Hetag Fyn A/S

 • Hetag JK Tagentreprise A/S


He is a member of the boards of:

 • Opus Personaleudvikling A/S


Publications:

Søren has written several books and a range of articles primarily on environmental law topics. He is a co-author of ''Kommunale forsyningsselskaber (Municipal Utilities)'' and ''Klimaændringer i juridisk perspektiv (Climate Changes in a Legal Perspective)''.


Recognitions:

Søren is recommended by the internationally renowned analysis and rating firm, Legal500.


 

Baggrund:

Søren Stenderup Jensen er en af Danmarks førende advokater inden for erhvervs- og offentlig ret. I mere end 35 år, heraf 25 år som partner, har Søren beskæftiget sig med offentligretlige forhold i bred forstand og særligt miljø-, plan-, energi- og forsyningsret. Han rådgiver derudover en række erhvervsvirksomheder om erhvervsretlige forhold og er sparringspartner for ledelsen i disse virksomheder. Søren er uddannet mediator og voldgiftsdommer og arbejder løbende med førelse af rets- og voldgiftssager. Han har stor erfaring med at føre retssager for Højesteret (over 30 sager) og retssager for og mod offentlige myndigheder, ekspropriationssager ved taksationsmyndighederne og klagesager ved administrative råd og nævn.


Karriere:

 • SIRIUS advokater: 2016 - nu

 • Plesner: 1991 - 2016 (partner fra 1998-2016)


Hverv:

Søren er formand for bestyrelsen i:

 • Kvadrat Acoustics A/S

 • Clearidium A/S

 • Hetag Fyn A/S

 • Hetag JK Tagentreprise A/S


Medlem af bestyrelserne i:

 • Opus Personaleudvikling A/S


Publikationer:

Søren har skrevet flere bøger og en række artikler om primært miljøretlige emner. Han er medforfatter på “Kommunale forsyningsselskaber” og “Klimaændringer i juridisk perspektiv”.


Anerkendelser:

Søren er anbefalet i det internationalt anerkendte analyse- og ratingfirma Legal500.

Legal 500.png
bottom of page