top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Peter-Michael Marskot Engstrøm

Partner, advokat (L)

(+45) 25 10 05 60

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Conni Winther

(+45) 88 88 85 60


 

Background:

Peter-Michael Marskot Engstrøm was formerly a partner at Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith before taking responsibility for establishing the insolvency department at SIRIUS advokater in 2020, where he now serves as head of the department. In addition to his legal work, Peter-Michael is involved in several businesses, many of which he has been instrumental in building from the ground up. His business acumen and practical experience in company operations provide a solid foundation for offering clients operational and holistic solutions. He has extensive experience in bankruptcy proceedings and related issues, particularly in business negotiations that have often secured favorable economic outcomes for clients in complex and conflict-ridden situations. Over the years, Peter-Michael has also handled a significant number of court cases, gaining substantial experience in litigation and safeguarding clients' rights in situations where voluntary solutions were not possible. Additionally, he has significant experience in investments, tax and regulatory law, corporate law, and fund-related matters, as well as various issues related to real estate.


In addition to his legal work, Peter-Michael is increasingly sought after as a project manager, with several years of experience in leading complex and long-term projects, often as an integral part of clients' project organizations.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2020 - present

  • Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith: 2010 - 2020


 

Baggrund:

Peter-Michael Marskot Engstrøm var tidligere partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, inden han i 2020 fik ansvaret for at opbygge insolvens afdelingen hos SIRIUS advokater, hvor han nu er afdelingsleder. Ved siden af advokatarbejdet er Peter-Michael involveret i en række virksomheder, som han i mange tilfælde har været med til at opbygge fra bunden. Den forretningsmæssige indsigt og praktiske erfaring med virksomhedsdrift giver et solidt grundlag for at tilbyde klienterne operationelle og helhedsorienterede løsninger. Han har stor erfaring med konkursbehandling og de forbundne problemstillinger – ikke mindst forretningsmæssige forhandlinger, der i mange tilfælde har sikret klienterne gode økonomiske resultater i komplicerede og konfliktprægede situationer. Over en lang årrække har Peter-Michael desuden ført et stort antal retssager ved domstolene og har derigennem opnået betydelig erfaring med procedure og sikring af klienternes rettigheder i de situationer, hvor frivillige løsninger ikke har været mulige. Derudover har han betydelig erfaring med investeringer, skatte- og afgiftsretlige, selskabsretlige og fondsretlige forhold samt en række forhold med tilknytning til fast ejendom.


Sideløbende med det juridiske arbejde er Peter-Michael i stigende grad efterspurgt som projektleder, hvor han efterhånden har flere års erfaring med ledelse af komplekse og langvarige projekter, herunder som en integreret del af klienternes projektorganisation.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2020 - nu

  • Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith: 2010 - 2020

Legal 500.png
bottom of page