top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Peter Breum

Managing partner, advokat (H)

(+45) 40 73 55 32

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Charlotte Gade Moberg

(+45) 88 88 85 25


 

Background:

Peter Breum has extensive experience in litigation, with over 50 cases before the Supreme Court and numerous cases in the Court of Appeals, labor court, civil service court, and professional arbitrations. Peter has been an instructor for internal courses for various professional organizations and has been a course leader for specialized courses.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2020 - present

  • Elmer Advokater: 1984 - 2019


Commission:

  • Member of the Employment Lawyers Association (Ansættelsesadvokaterne)


Publications:

  • Co-author of "Kvindelig Arbejdsret" (Female Labor Law) and "Proceduren" (The Procedure)


Recognitions:

Peter is recommended by the internationally recognized analysis and rating firm, Chambers.


 

Baggrund:

Peter Breum har en omfattende erfaring med procedure med mere end 50 sager for Højesteret, samt utallige sager for landsretten, arbejdsretten, tjenestemandsretten og faglige voldgifter. Peter har været underviser på interne kurser for en række faglige organisationer samt kursusholder på specialkurser.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2020 - nu

  • Elmer Advokater: 1984 - 2019


Hverv:

  • Medlem af Ansættelsesadvokaterne


Publikationer:

  • Medforfatter på ''Kvindelig Arbejdsret'' og ''Proceduren''


Anerkendelser:

Peter er anbefalet i det internationale anerkendte analyse- og ratingfirma Chambers.

Legal 500.png
bottom of page