top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Pernille Backhausen

Partner, advokat (H), bestyrelsesforperson

(+45) 40 34 23 64

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Anja Janning

(+45) 88 88 85 44


 

Background:

Pernille Backhausen works with both individual employment law and collective labor law. She provides ongoing advice to various companies and organizations and serves as a sparring partner in the field of employment law, including the determination of personnel policy issues, restructuring, downsizing, and company acquisitions. Pernille has handled several landmark legal cases, including in the Supreme Court. Her interest in dispute resolution has also led her to serve as an arbitrator in the field of employment law. Pernille conducts courses in labor and employment law as well as board work.


Commission:

Pernille is a member of several boards, including:

 • BLS Capital Management A/S

 • Core Bolig IV A/S

 • Rudolph Tegners Museum and Statuepark

 • Voldgiftsforeningen (Arbitration Association)

 • DJØF Forlag

 • Odense Symfoniorkester (Odense Symphony Orchestra)

 • Det Danske Filminstitut (The Danish Film Institute)

 • Chairman of the brokerage company BLS Finans


Publications:

Co-author of the ''Annotated Code of Civil Procedure'' (Kommenteret Retsplejelov) and sits on the editorial board for the book "Proceduren" (The Procedure).


Recognitions:

Pernille is recommended by the internationally recognized analysis and rating firms, Legal500 and Chambers.


 

Baggrund:

Pernille Backhausen arbejder med såvel individuel ansættelsesret som kollektiv arbejdsret. Hun rådgiver løbende en række virksomheder og organisationer og fungerer som sparringspartner på det ansættelsesretlige område, eksempelvis ved fastlæggelse af personalepolitiske spørgsmål, omstruktureringer, nedskæringer og virksomhedskøb. Pernille har ført flere principielle retssager, herunder også i Højesteret. Hendes interesse for tvistløsning har også betydet, at hun fungerer som voldgiftsdommer på det ansættelsesretlige område. Pernille afholder kurser i arbejds- og ansættelsesret samt bestyrelsesarbejde.


Hverv:

Pernille er medlem af en række bestyrelser, blandt andet:

 • BLS Capital Management A/S

 • Core Bolig IV A/S

 • Rudolph Tegners Museum og Statuepark

 • Voldgiftsforeningen

 • DJØF Forlag

 • Odense Symfoniorkester

 • Det Danske Filminstitut

 • Formand for fondsmæglerselskabet BLS Finans


Publikationer:

Medforfatter på ''Kommenteret Retsplejelov'' og sidder i redaktionen ved udgivelsen af bogen ''Proceduren''.


Anerkendelser:

Pernille er anbefalet i de internationale anerkendte analyse- og ratingfirmaer Legal500 og Chambers.

Legal 500.png
bottom of page