top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Michael Vindfeldt (orlov)

Partner, advokat (H)

(+45) 28 76 57 55

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Pia Anita Rasmussen

(+45) 88 88 85 86


 

Background:

Michael Vindfeldt has advised on construction law and building disputes from all perspectives – including clients, consultants, and contractors. Michael assists in both the contract negotiation and contract formation phase, providing ongoing advice and guidance throughout all stages of a construction project, including bid submissions in a tender or bidding process, as well as legal representation in court and arbitration cases, participation in inspections and expert assessments, expert proceedings, and more. Michael has significant experience in commercial lease law and tenancy law. This includes cases related to the formation of lease contracts, market rent regulation, defects in the leased property, and disputes arising during the termination of the lease. Additionally, Michael has handled several cases related to environmental and public law matters, as well as public authorities' liability, and he has extensive experience in procurement law and handling complaint cases at the Complaints Board for Public Procurement.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2015 - present

  • Kammeradvokaten: 2008 - 2015


Commission:

Michael is a member of:

  • Danish Society for Construction Law

  • Danish Society for Arbitration

  • Danish Society for Housing Law


 

Baggrund:

Michael Vindfeldt har rådgivet om entrepriseret og byggetvister fra alle sider af bordet – både bygherrer, rådgivere og entreprenører. Michael bistår både i kontraktforhandlings- og kontraktindgåelses-fasen, løbende rådgivning og sparring i løbet af alle byggesagens faser, herunder i forbindelse med afgivelse af tilbud i en udbuds- eller licitationsproces samt rådgivning og førelse af rets- og voldgiftssager, deltagelse i syn og skøn, sagkyndig procedure m.m. Michael har betydelig erfaring med erhvervslejeret og lejeret. For eksempel sager om indgåelse af lejekontrakter, markedslejeregulering, mangler ved det lejede samt tvister i forbindelse med fraflytning af det lejede. Herudover har Michael ført en række sager vedrørende miljø- og offentligretlige forhold samt om offentlige myndigheders erstatningsansvar, ligesom Michael har stor erfaring med udbudsretlig rådgivning samt førelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2015 - nu

  • Kammeradvokaten: 2008 - 2015


Hverv:

Michael er medlem af:

  • Dansk Selskab for Byggeret

  • Dansk Selskab for Voldgift

  • Dansk Selskab for Boligret

Legal 500.png
bottom of page