top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Kira Kolby Christensen

Associeret partner, advokat (H)

(+45) 23 47 26 93

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Background:

Kira began her career as an assistant attorney at the Danish Data Protection Agency and has worked with GDPR and compliance for over 20 years. Kira assists public and private organizations, companies, and associations, particularly labor unions and trade unions, with their compliance work. Her assistance covers specific disputes, complaints, and challenges, as well as more general compliance projects, such as those related to transactions (M&A). She also provides advice on compliance with financial regulation and sustainability. Kira has extensive experience in legal proceedings and has been granted the right of audience before the Supreme Court. She is also a Certified Information Privacy Manager (CIPM) and a Certified Information Privacy Professional in European Law (CIPP/E). Both certifications were completed through educational programs approved by the International Association of Privacy Professionals (IAPP).


Career:

 • SIRIUS advokater: 2021 - present

 • Elmer Advokater: 2011 - 2021

 • Danish Supreme Court: 2008 - 2011

 • Danish Court Administration: 2005 - 2008

 • Danish Data Protection Agency: 2000 - 2005


Commission:

 • The Association of Danish Law Firm's GDPR committee


Publications:

 • "Reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid? (Reduction of Compensation due to Shortened Remaining Life?)'' Comment on Professor Bo von Eyben's article in Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.391" by lawyer Kira Kolby Christensen and lawyer Karsten Høj – ET 2013.267

 • "Særlig sårbarhed og anerkendelse af arbejdsulykker (Special Vulnerability and Recognition of Occupational Accidents)" by lawyer Søren Kjær Jensen, lawyer Kira Kolby Christensen, and lawyer Laura Tholstrup – Juristen 2016, 5

Baggrund:

Kira startede sin karriere som fuldmægtig i Datatilsynet og har i mere end 20 år arbejdet med GDPR og compliance. Kira bistår offentlige og private organisationer og virksomheder samt foreninger (herunder navnlig fagforeninger og fagforbund) med deres compliancearbejde. Bistanden omfatter både de konkrete tvister, klager og udfordringer samt også mere generelle complianceprojekter – eksempelvis i forbindelse med transaktioner (M&A). Hun rådgiver desuden om compliance inden for den finansielle regulering og inden for bæredygtighed. Kira har stor erfaring med retssagsprocesser og har opnået møderet for Højesteret. Hun er endvidere Certified Information Privacy Manager (CIPM) samt Certified Information Privacy Professionel inden for EU-retten (CIPP/E). Begge certificeringer er gennemført efter uddannelsesforløb godkendt af organisationen International Association of Privacy Professionals (IAPP).


Karriere:

 • SIRIUS advokater: 2021 - nu

 • Elmer Advokater: 2011 - 2021

 • Dommerfuldmægtig i Højesteret: 2008 - 2011

 • Domstolsstyrelsen: 2005 - 2008

 • Datatilsynet: 2000 - 2005


Hverv:

 • Danske Advokaters fagudvalg for GDPR


Publikationer:

 • ”Reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid? Kommentar til Professor Bo von Eybens artikel i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.391” af advokat Kira Kolby Christensen og advokat Karsten Høj – ET 2013.267

 • ”Særlig sårbarhed og anerkendelse af arbejdsulykker” af advokat Søren Kjær Jensen, advokat Kira Kolby Christensen og advokat Laura Tholstrup – Juristen 2016, 5

Legal 500.png
bottom of page