top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Kim Pedersen

Partner, advokat (H)

(+45) 23 45 00 64

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Background:

Kim Pedersen has been involved in tax and duty law, as well as cases related to advisor liability where auditors and lawyers have been involved since 1990. Kim has significant experience in tax and duty penalty cases. He provides advice to small and medium-sized businesses, including foundations, associations, and organizations, on structural tax and duty-related matters. He represents individuals and businesses in negotiations with authorities and in the judicial system. He also offers general business advice, particularly in the organization and implementation of corporate restructuring and generational transfers.

Kim has gained substantial leadership experience with his more than 30 years of service as a reserve officer in the Danish Armed Forces. He also served as the interim Group CEO for over 2½ years in the family-owned company Juhler Group, with over 1,400 employees, a turnover of over 650 million, and activities in the Nordic countries and the UK. Kim is involved in board work for owner-managed companies.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2006 - present


Commission:

  • Member of the Tax Law Council


Publications:

  • ''Generationsskifte og strukturering – en håndbog for ejerledere (Generational Transfer and Structuring – A Handbook for Owner-Managers)'' – Karnovs Forlag


Baggrund:

Kim Pedersen har siden 1990 været beskæftiget med skatte- og afgiftsret, samt sager vedrørende rådgiveransvar hvor revisorer og advokater er involveret. Kim har en betydelig erfaring med skatte- og afgiftsstraffesager. Kim rådgiver små og mellemstore virksomheder, herunder fonde, foreninger og organisationer, om struktur og skatte- samt afgiftsretlige forhold. Han repræsenterer private og virksomheder ved forhandlinger med myndighederne og i domstolssystemet. Han yder desuden generel erhvervsrådgivning bl.a. vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af omstruktureringer af virksomheder samt generationsskifter.


Kim har opnået betydelig ledelseserfaring gennem de mere end 30 år, han har været tilknyttet Forsvaret som reserveofficer. Han har tillige i 2½ år været interim Group CEO i den familieejede virksomhed Juhler Group med mere end 1400 medarbejdere, en omsætning på mere end 650 mio. og aktiviteter i de nordiske lande og UK. Kim deltager i bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2006 - nu


Hverv:

  • Medlem af Skattelovrådet


Publikationer:

  • ''Generationsskifte og strukturering – en håndbog for ejerledere'' – Karnovs Forlag

Legal 500.png
bottom of page