top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Josephine Bosse Lorentsen (orlov)

Advokat

(+45) 29 81 90 18

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.


 

Background:

Josephine Bosse Lorentsen specializes in construction law and provides legal counsel to all parties in the construction sector, including private and public clients, consultants, construction companies, and insurance companies. Josephine primarily offers ongoing guidance during construction projects and provides legal advice when disputes arise, such as extra work, delays, and defects in the work performed. She also has extensive experience in subsequent dispute resolution, including proceedings in regular courts and the Arbitration Board for Building and Construction, as well as participating in expert surveys and assessments, among other things.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2021 - present

  • Bech-Bruun: 2016 - 2021


 

Baggrund:

Josephine Bosse Lorentsen er specialiseret i entrepriseret og rådgiver alle parter i byggesektoren, dvs. både private og offentlige bygherrer, rådgivere, entreprenørvirksomheder og forsikringsselskaber. Josephine bistår hovedsageligt med løbende sparring undervejs i en byggesag og yder juridisk rådgivning, når der opstår konflikter, eksempelvis vedrørende ekstraarbejder, forsinkelser og mangler ved det udførte arbejde. Derudover har hun stor erfaring med efterfølgende tvistløsning, herunder både ved de almindelige domstole og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed samt deltagelse i syns- og skønssager mv.


Karriere:

  • SIRIUS Advokater: 2021 - nu

  • Bech-Bruun: 2016 - 2021

Legal 500.png
bottom of page