top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Jacob Goldschmidt

Partner, advokat (H)

(+45) 40 95 33 15

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Charlotte Gade Moberg

(+45) 88 88 85 25


 

Background:

Jacob is passionate about labor and employment law, where he has provided legal advice in virtually all disciplines for over 25 years. This includes both private law and public law personnel matters, including civil servant law, and more. He has litigated a large number of cases in the courts, the EU Court of Justice, arbitrations, committees, etc., and has served as a legal sparring partner in collective and individual negotiations at all levels. He has been involved in several of Denmark's largest civil lawsuits in recent years and has led complex cases involving numerous stakeholders. Jacob is also a highly sought-after conductor and advisor for associations.


Career:

 • SIRIUS advokater: 2020 - present

 • Elmer Advokater: 1997 - 2020


Commission:

 • Partner at SIRIUS advokater

 • Chairman of the Employment Law Committee at Danske Advokater

 • Former Chairman of the Employment Lawyers Association (Ansættelsesadvokater)

 • Ministerial law-preparatory committees, etc.


Publications:

Jacob is a co-author of publications on employment law and procedural law.


Recognitions:

Awarded the H.G. Carlsen Prize for exceptional contributions in the field of employment law, and recommended by the internationally renowned analysis and rating firm, Chambers.


 

Baggrund:

Jacob brænder for det arbejds- og ansættelsesretlige område, hvor han i mere end 25 år har rådgivet inden for stort set alle discipliner. Det gælder både privatretlig og offentligretlig personalejura inklusiv tjenestemandsret mv. Han har ført et meget stort antal retssager ved domstolene, EU-Domstolen, voldgifter, nævn mv. og har været juridisk sparringspartner ved kollektive og individuelle forhandlinger på alle niveauer. Han har været med i flere af de seneste års største civile retssager i Danmark, og har været tovholder på sagskomplekser med rigtig mange aktører. Jacob er også en meget brugt dirigent og rådgiver for foreninger.


Karriere:

 • SIRIUS advokater: 2020 - nu

 • Elmer Advokater: 1997 - 2020


Hverv:

 • Partner i SIRIUS advokater

 • Formand for fagudvalget for Ansættelsesret i Danske Advokater

 • Tidligere formand for foreningen Ansættelsesadvokater

 • Ministerielle lovforberedende udvalg mv.


Publikationer:

Jacob er medforfatter på ansættelsesretlige og procesretlige fremstillinger.


Anerkendelser:

Tildelt H.G. Carlsen Prisen for en ekstraordinær indsats på det ansættelsesretlige område, samt anbefalet i det internationale anerkendte analyse- og ratingfirma Chambers.

Legal 500.png
bottom of page