top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Helle Nøhr Larsen

Partner, advokat (H)

(+45) 28 91 68 00

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Advokatsekretær:

Michala Marchholdt Mikkelsen

(+45) 88 88 85 45


 

Background:

Helle Nøhr Larsen has worked in labor and employment law for over 25 years, establishing a strong and specialized foundation in both individual and collective labor law. Helle possesses extensive skills and experience in almost all aspects of labor and employment law, including handling and negotiating collective agreements, conflict resolution, business transfers, the establishment of incentive programs, lawsuits, arbitration cases, and more. She advises a diverse range of clients, including private, public, national, and international clients, in all areas of employment law. Helle also works extensively with charitable organizations and the unique issues they face. She has taught labor and employment law at CBS (Copenhagen Business School) and has consistently provided training to clients on labor and employment law.


Career:

 • SIRIUS advokater: 2012 - present

 • Codan Forsikring: 2006 - 2012


Commission:

 • Chair of the Board at Grand Teatret

 • Chair of the Board at the Association for Pleasures for Cancer Patients (Foreningen Fornøjelser til Kræftpatienter )

 • Board member of the Employment Lawyers Association, which she co-founded

 • Member of the Danish Association of Labor Law (Dansk Forening for Arbejdsret) 

Baggrund:

Helle Nøhr Larsen har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret i mere end 25 år, hvor hun har opnået et stærkt og specialiseret fundament, både inden for individuel og kollektiv arbejdsret. Helle har stærke kompetencer og erfaring med stort set alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, herunder håndtering og forhandling af kollektive overenskomster, konfliktløsning, virksomhedsoverdragelser, etablering af incitamentsordninger, retssager, voldgiftssager mv. Helle rådgiver både private, offentlige, nationale og internationale klienter indenfor alle områder af ansættelsesretten. Helle beskæftiger sig også i vidt omfang med almenvelgørende organisationer og de særlige problemstillinger, disse organisationer har. Helle har undervist i arbejds- og ansættelsesret på CBS og har i alle årene løbende undervist klienter i arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.


Karriere:

 • SIRIUS advokater: 2012 - nu

 • Codan Forsikring: 2006 - 2012


Hverv:

 • Formand for bestyrelsen i Grand Teatret

 • Formand for bestyrelsen i Foreningen Fornøjelser til Kræftpatienter

 • Bestyrelsesmedlem i foreningen Ansættelsesadvokater, som hun også er medstifter af

 • Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret

Legal 500.png
bottom of page