top of page
Reception.jpg
ULN_22A7773w768.jpg

Tilbage

Benjamin Lundström

Partner, advokat (L) LL.M.

(+45) 20 40 82 22

Specialer

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

(+45) 87 35 77 01


 

Background:

Since 1997, Benjamin Lundström has been involved in employment law, corporate law, and conflict resolution, with a focus on mediation and conciliation. He is a certified mediator and has been accepted by the Danish Court Administration as a court mediator since 2008. For many years, he has worked with mediation as a conflict resolution method and is one of the most experienced mediators in Denmark.

Benjamin advises employers and employees on all employment-related matters and has also been involved in numerous termination cases concerning directors and senior employees. Benjamin also works with the structuring of companies and advises on both the startup phase and business restructuring as well as mergers and acquisitions. He has particular insight into shareholder agreements and the negotiation process associated with them. In addition to his Danish legal education, Benjamin has an international educational background and often advises foreign companies in establishing a presence in the Nordic region. Furthermore, Benjamin teaches mediation at the Faculty of Law, University of Copenhagen.


Career:

 • SIRIUS advokater: 2009 - present

 • Judge, Eastern High Court (Østre Landsret): 2016

 • Bender von Haller Dragsted: 2000 - 2009

 • Danske Bank, Legal Department


Commission:

 • Chairman of the Danish Mediator Lawyers and the Mediation Institute

 • Has been a representative in The Association of Danish Law Firms for several years

 • Appointed by the Danish Bar and Law Society to serve on the Committee on Sexism and Sexual Harassment

 • Appointed to the Court Administration's Working Group on Ethical Guidelines for Mediation

 • Chairman of the Danish Hospital Clowns (Danske Hospitals Klovne)


Recognitions:

Benjamin is recommended by the internationally renowned analysis and rating firm, Legal500.


 

Baggrund:

Benjamin Lundström har siden 1997 beskæftiget sig med ansættelsesret, selskabsret og konflikthåndtering, med fokus på mediation og retsmægling. Han er certificeret mediator og har siden 2008 været antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler ved domstolene. Han har således gennem mange år arbejdet med mediation som konfliktløsningsmetode og er én af de mest erfarne mediatorer i Danmark.

Benjamin rådgiver arbejdsgivere og ansatte om alle forhold relateret til ansættelsen og har yderligere bistået i mange afskedigelsessager vedrørende direktører og ledende medarbejdere. Benjamin arbejder ligeledes med strukturering af virksomheder og rådgiver om såvel opstart som omstrukturering af virksomheder samt køb og salg af virksomheder. Han har særlig indsigt i ejeraftaler (aktionæroverenskomster) og forhandlingsprocessen i den forbindelse. Ud over sin danske juridisk embedseksamen har Benjamin en international uddannelsesmæssig baggrund og rådgiver ofte udenlandske virksomheder i forbindelse med etablering i Norden. Yderligere underviser Benjamin i mediation ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.


Karriere:

 • SIRIUS advokater: 2009 - nu

 • Landsdommer, Østre Landsret: 2016

 • Bender von Haller Dragsted: 2000 - 2009

 • Danske Bank, Juridisk afdeling


Hverv:

 • Formand for Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet

 • Har i en årrække været i repræsentantskabet for Danske Advokater

 • Udpeget af repræsentantskabet til at sidde i udvalget om sexisme og seksuelle krænkelser

 • Udpeget til Domstolsstyrelsens Arbejdsgruppe for Etiske Retningslinjer for Retsmægling

 • Formand for Danske Hospitalsklovne


Anerkendelser:

Benjamin er anbefalet i det internationalt anerkendte analyse- og ratingfirma Legal500.

Legal 500.png
bottom of page