EN / DA
Linked In

Peter-Michael Marskot Engstrøm

Partner og Advokat med møderet for Landsret


SPECIALER

Insolvens
Rekonstruktion
Konkurs
Inddrivelse
Tvangsopløsning

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 78 Mobil (+45) 25 10 05 60 Email pme@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Conni Winther
(+45) 88 88 85 60
LinkedIn

KVALIFIKATIONER

Peter-Michael er afdelingsleder for insolvensafdelingen hos SIRIUS advokater og arbejder primært med insolvensretlige forhold, som han har beskæftiget sig med siden 2010. I 2016 opnåede Peter-Michael certificering som insolvensadvokat.

I en årrække var Peter-Michael partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, inden han i 2020 fik ansvaret for at opbygge insolvensafdelingen hos SIRIUS advokater.

Ved siden af advokatarbejdet er Peter-Michael involveret i en række virksomheder, som han i mange tilfælde har været med til at opbygge fra bunden. Den forretningsmæssige indsigt og praktiske erfaring med virksomhedsdrift giver et solidt grundlag for at tilbyde klienterne operationelle og helhedsorienterede løsninger.

Peter-Michael lægger særlig stor vægt på at opbygge en solid forståelse for klienterne og deres forretning. Med dette udgangspunkt findes de bedste løsninger på komplekse udfordringer.

Peter-Michael har stor erfaring med konkursbehandling og de mangeartede problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse, herunder ikke mindst forretningsmæssige forhandlinger, der i mange tilfælde har sikret klienterne gode økonomiske resultater i komplicerede og konfliktprægede situationer. I en række af Peter-Michaels sager har svig og andre former for økonomisk kriminalitet spillet en fremtrædende rolle. I disse sager har et tæt samarbejde med såvel klienten som politiet og domstolene sikret gode økonomiske resultater for klienterne, herunder både i forbindelse med konkursbehandling og arrestforretninger.

Over en lang årrække har Peter-Michael desuden ført et stort antal retssager ved domstolene og har derigennem opnået betydelig erfaring med procedure og sikring af klienternes rettigheder i de situationer, hvor frivillige løsninger ikke har været mulig. Derudover har Peter-Michael betydelig erfaring med investeringer, skatte- og afgiftsretlige, selskabsretlige og fondsretlige forhold samt en række forhold med tilknytning til fast ejendom.

Sideløbende med det juridiske arbejde er Peter-Michael i stigende grad efterspurgt som projektleder, hvor han efterhånden har flere års erfaring med ledelse af komplekse og langvarige projekter, herunder som en integreret del af klienternes projektorganisation. I 2015 opnåede Peter-Michael certificering som projektleder.

karriere

  • SIRIUS advokater: 2020-nu
  • Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith: 2010-2020