EN / DA
Linked In

Kim Pedersen

Partner og advokat med møderet for Højesteret


SPECIALER

Rådgiveransvar
Retssager, voldgift og bisidder
Skatter og afgifter
Bestyrelsesarbejde og virksomhedsledelse

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 04 Mobil (+45) 23 45 00 64 Email kip@siriusadvokater.dk

"Jeg kan bringe i spil mere end 25 års erfaring som advokat med rådgivning af virksomheder og deres bestyrelser, bestyrelser fra mindre og mellemstore virksomheder sammen med ledelseserfaring fra Forsvaret."


Vores ejerledede klienter kan hos Kim drage nytte af mere end 25 års praktisk erfaring.

KVALIFIKATIONER

Kim Pedersen har været beskæftiget med skatte- og afgiftsret, samt sager vedrørende rådgiveransvar siden 1990.

Kim rådgiver små og mellemstore virksomheder, herunder fonde og foreninger, organisationer, advokater og revisorer om struktur og skatte- samt afgiftsretlige forhold. Han repræsenterer private og virksomheder ved forhandlinger med myndighederne og i domstolssystemet.

Kim har en betydelig erfaring i skatte- og afgiftsstraffesager, samt som bisidder i Kommissionen om SKAT.

Han yder endvidere generel erhvervsrådgivning bl.a. vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af omstruktureringer af virksomheder samt generationsskifter.

Kim har opnået betydelig ledelseserfaring gennem de mere end 25 år, han har været tilknyttet Forsvaret som reserveofficer. Kim deltager i bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder. Han er tillige pr. 1. januar 2021 tiltrådt som Group CEO i den familieejede virksomhed Juhler Group.

Karriere

  • SIRIUS advokater: 2006-nu

UNDERVISNING

Kim driver undervisnings- og foredragsvirksomhed vedrørende skatteret, generationsskifte og omstrukturering af virksomhed målrettet små og mellemstore virksomheder.

HVERV

Kim er censor på jurastudiet. Han har i en længere årrække været og er medlem af Skattelovrådet.

Kim er desuden medlem af bestyrelsen i SIRIUS advokater.