EN / DA
Linked In

Kim Pedersen

Partner og advokat med møderet for Højesteret


SPECIALER

Rådgiveransvar
Offentlig ret
Retssager og voldgift
Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
Skatter og afgifter
Strukturering af virksomhed - fonde og foreninger

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 04 Mobil (+45) 23 45 00 64 Email kip@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Line Munch Jørgensen
(+45) 88 88 85 09
LinkedIn

“Mere end 25 års erfaring som advokat med rådgivning af virksomheder og deres bestyrelser, bestyrelseserfaring fra mindre og mellemstore virksomheder sammen med ledelseserfaring fra Forsvaret kan jeg bringe i spil i nedgangstider - og lige om lidt i opgangstider.”


Vores ejerledede klienter kan hos Kim drage nytte af mere end 25 års praktisk erfaring.

KVALIFIKATIONER

Kim Pedersen har været beskæftiget med skatte- og afgiftsret siden 1990.

Kim rådgiver små og mellemstore virksomheder, herunder fonde og foreninger, organisationer, advokater og revisorer om struktur og skatte- samt afgiftsretlige forhold. Han repræsenterer private og virksomheder ved forhandlinger med myndighederne og i domstolssystemet.

Kim har en betydelig erfaring i skatte- og afgiftsstraffesager, herunder som beskikket forsvarer, og han bistår også som forsvarer i sager om økonomisk kriminalitet.

Han yder endvidere generel erhvervsrådgivning bl.a. vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af skattefri omstruktureringer af virksomheder, generationsskifter, selskabsret m.v. Han beskæftiger sig tillige med rådgivningsansvar.

Kim har opnået betydelig ledelseserfaring gennem de mere end 25 år, han har været tilknyttet Forsvaret som reserveofficer. Kim deltager i bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder samt en organisation med tilknytning til adoptionsområdet.

UNDERVISNING

Kim driver undervisnings- og foredragsvirksomhed vedrørende skatteret, generationsskifte og omstrukturering af virksomhed målrettet små og mellemstore virksomheder.

HVERV

Kim er censor på jurastudiet. Han er udpeget af Advokatrådet til at arbejde med retssikkerhed, hvor han er formand for Advokatsamfundets skatteudvalg. Han er endvidere medlem af Danske Skatteadvokater samt International Fiscal Association.