EN / DA
Linked In
  • Velkommen til Sirius Advokater

Sirius advokater

SIRIUS ADVOKATER

Vi er en specialiseret advokatvirksomhed med en klar vision og et formuleret værdigrundlag. Med vores specialistfokus sikrer vi, at vi altid leverer den ønskede kvalitet til vores klienter. Med vores værdigrundlag sikrer vi, at vi agerer korrekt både internt og eksternt. Vi har et stærkt ønske om at behandle hinanden ordentligt, give plads til familieliv og være en ansvarlig spiller i det omgivende samfund.

Hos os vil du opleve, at det ikke drejer sig om, at vi skal tjene mest muligt på dig, men derimod om at tjene dig bedst muligt og gøre os fortjent til din anerkendelse.

LÆS OM VORES VÆRDIGRUNDLAG →

Brug for hjælp

BRUG FOR HJÆLP?

SIRIUS advokater har særlige forudsætninger for at løse dine juridiske behov indenfor følgende specialer:

  • Arbejds- og ansættelsesret
  • Entrepriseret og udbudsret, fast ejendom
  • Erstatnings- og forsikringsret
  • Immaterialret
  • Insolvensret, rekonstruktion og konkurs
  • Retssager, voldgift, retsmægling og mediation
  • Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
  • Skat
  • Strukturering af virksomhed – fonde og foreninger

LÆS OM VORES SPECIALER→

AKTUELT

Seneste nyheder og kommende arrangementer

FLERE KLIMAHENSYN I PLANLOVEN

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har aftalt at gennemføre en række ændringer af planloven og anden relevant lovgivning. KLIMA, BYUDVIKLING OG BEDRE MOBILDÆKNING Aftalen indeholder følgende hovedemner, hvor den store fællesnævner er bedre muligheder for at tænke miljøhensyn ind i byplanlægningen Klima, grøn omstilling og natur. Byudvikling m.v. Nye udviklingsmuligheder ved

Ny dom fra EU-Domstolen

Forbuddet mod aldersdiskrimination og anden diskriminationsbeskyttelse gælder også for formænd, direktører, bestyrelsesmedlemmer og andre, der har det som deres levevej at udføre opgaven. Både erhvervslivet, fagforeninger og andre, som betaler en person for at udføre et hverv i et sådant omfang, at det udgør personens levevej, skal indrette sig efter, at personen er beskyttet mod

Nye regler for prismarkedsføring

Den 28. maj 2022 træder en ny bestemmelse om prismarkedsføring i kraft. Den angår særligt, hvornår man må bruge sparebudskaber og hvilke priser, man skal sammenligne med. Ændringerne sker som følge af EU-kommissionens nye retningslinjer, som blev vedtaget kort før jul 2021. De gældende regler På nuværende tidspunkt gælder der en normalprisperiode på seks uger