EN / DA
Linked In
 • Velkommen til Sirius Advokater

Sirius advokater

SIRIUS ADVOKATER

Vi er en specialiseret advokatvirksomhed med en klar vision og et formuleret værdigrundlag. Med vores specialistfokus sikrer vi, at vi altid leverer den ønskede kvalitet til vores klienter. Med vores værdigrundlag sikrer vi, at vi agerer korrekt både internt og eksternt. Vi har et stærkt ønske om at behandle hinanden ordentligt, give plads til familieliv og være en ansvarlig spiller i det omgivende samfund.

Hos os vil du opleve, at det ikke drejer sig om, at vi skal tjene mest muligt på dig, men derimod om at tjene dig bedst muligt og gøre os fortjent til din anerkendelse.

LÆS OM VORES VÆRDIGRUNDLAG →

Brug for hjælp

BRUG FOR HJÆLP?

SIRIUS advokater har særlige forudsætninger for at løse dine juridiske behov indenfor følgende specialer:

 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Entrepriseret og udbudsret, fast ejendom
 • Erstatnings- og forsikringsret
 • Immaterialret
 • Insolvensret, rekonstruktion og konkurs
 • Retssager, voldgift, retsmægling og mediation
 • Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
 • Skat
 • Strukturering af virksomhed – fonde og foreninger
 • Compliance, GDPR og IT-kontrakter

LÆS OM VORES SPECIALER→

AKTUELT

Seneste nyheder og kommende arrangementer

VBA AFVISER SAGEN, HVIS LØSNINGSTRAPPEN IKKE ER IAGTTAGET

Med introduktionen af AB 18 i 2019 blev der indført et krav om, at parterne først skal forsøge selv at løse en tvist ved forhandling, inden en voldgiftssag, sag om hurtig afgørelse eller mægling/mediation mv. kan indledes ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg. Dette krav om tvungen forhandling omtales i praksis som løsningstrappen og findes i

Arbejdsklausuler i entreprisekontrakter forpligter også bygherren og hovedentreprenøren

Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg afsagde den 6. juli 2023 kendelse i en sag, hvor SIRIUS advokater repræsenterede en spansk underentreprenør i en sag, som primært handlede om, hvorvidt den spanske underentreprenør skulle betale en større konventionalbod. Påstanden fra hovedentreprenøren var, at underentreprenøren havde betalt for lav løn mv. og derfor havde handlet i strid med

SIRIUS søger advokat til M&A

ADVOKAT TIL M&A Kan en spændende og udfordrende advokatstilling kombineres med det at være et helt menneske? Ja, det kan – hos SIRIUS advokater! Også i en afdeling, der arbejder med M&A. Vi tror på, at vi opnår bedre resultater og får langt mere engagerede medarbejdere ved at tilbyde gode arbejdsvilkår, et virkelig godt fællesskab,