EN / DA
Linked In
  • Velkommen til Sirius Advokater

Sirius advokater

SIRIUS ADVOKATER

Vi er en specialiseret advokatvirksomhed med en klar vision og et formuleret værdigrundlag. Med vores specialistfokus sikrer vi, at vi altid leverer den ønskede kvalitet til vores klienter. Med vores værdigrundlag sikrer vi, at vi agerer korrekt både internt og eksternt. Vi har et stærkt ønske om at behandle hinanden ordentligt, give plads til familieliv og være en ansvarlig spiller i det omgivende samfund.

Hos os vil du opleve, at det ikke drejer sig om, at vi skal tjene mest muligt på dig, men derimod om at tjene dig bedst muligt og gøre os fortjent til din anerkendelse.

LÆS OM VORES VÆRDIGRUNDLAG →

Brug for hjælp

BRUG FOR HJÆLP?

SIRIUS advokater har særlige forudsætninger for at løse dine juridiske behov indenfor følgende specialer:

  • Arbejds- og ansættelsesret
  • Entrepriseret og udbudsret, fast ejendom
  • Erstatnings- og forsikringsret
  • Immaterialret
  • Insolvensret, rekonstruktion og konkurs
  • Retssager, voldgift, retsmægling og mediation
  • Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
  • Skat
  • Strukturering af virksomhed – fonde og foreninger

LÆS OM VORES SPECIALER→

AKTUELT

Seneste nyheder og kommende arrangementer

Gå-hjem-møde om den nye ansættelsesbevislov

SIRIUS advokater inviterer til gå-hjem-møde om den nye ansættelsesbevislov mandag den 19. juni 2023 kl. 15.00-17.00. Den 1. juli 2023 træder den nye lov om ansættelsesbeviser og visse ansættelsesvilkår i kraft. Loven indebærer blandt andet en udvidelse af kravene til indholdet af ansættelseskontrakter, og loven indeholder derudover en række minimumsrettigheder for medarbejdere, som ikke tidligere

NY LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER OG VISSE ARBEJDSVILKÅR VEDTAGET

Folketinget har den 11. maj 2023 endeligt vedtaget den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, som fra den 1. juli 2023 erstatter den nuværende ansættelsesbevislov. Den nye ansættelsesbevislov indebærer en række ændringer i forhold til den nugældende lov. Nogle af de vigtigste ændringer er: 1. For det første udvides oplysningspligten over for medarbejdere, så

Ny dom om betaling af tilslutningsbidrag for spildevand

I en ny dom har Retten i Odense den 23. februar 2023 fastslået, at det er grundejeren, der har bevisbyrden for, at der er indgået en aftale med det lokale spildevandsforsyningsselskab om at betale mindre tilslutningsbidrag, end hvad der følger af spildevandsforsyningsselskabets regulativ, og at kravene til, hvornår en sådan aftale foreligger, er høje. I