EN / DA
Linked In
  • Velkommen til Sirius Advokater

Sirius advokater

SIRIUS ADVOKATER

Vi er en specialiseret advokatvirksomhed med en klar vision og et formuleret værdigrundlag. Med vores specialistfokus sikrer vi, at vi altid leverer den ønskede kvalitet til vores klienter. Med vores værdigrundlag sikrer vi, at vi agerer korrekt både internt og eksternt. Vi har et stærkt ønske om at behandle hinanden ordentligt, give plads til familieliv og være en ansvarlig spiller i det omgivende samfund.

Hos os vil du opleve, at det ikke drejer sig om, at vi skal tjene mest muligt på dig, men derimod om at tjene dig bedst muligt og gøre os fortjent til din anerkendelse.

LÆS OM VORES VÆRDIGRUNDLAG →

Brug for hjælp

BRUG FOR HJÆLP?

SIRIUS advokater har særlige forudsætninger for at løse dine juridiske behov indenfor følgende specialer:

  • Arbejds- og ansættelsesret
  • Entrepriseret og udbudsret, fast ejendom
  • Erstatnings- og forsikringsret
  • Immaterialret
  • Insolvensret, rekonstruktion og konkurs
  • Retssager, voldgift, retsmægling og mediation
  • Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
  • Skat
  • Strukturering af virksomhed – fonde og foreninger

LÆS OM VORES SPECIALER→

AKTUELT

Seneste nyheder og kommende arrangementer

Lovændring skal danne rammen om en stærk genanvendelsessektor

Folketinget har netop vedtaget en ændring af miljøbeskyttelsesloven og lov om forsyningstilsynet. Lovens primære formål er at udmønte dele af Klimaplanens afsnit IV om en stærk genanvendelsessektor, og derved bidrage til Klimaplanens mål om at understøtte, at danske virksomheder kan udvikle grønne løsninger inden for affaldsteknologi og cirkulær økonomi. Loven har følgende 3 hovedelementer: Forbud

Advokat til erhvervs- og selskabsret

Kan en spændende og udfordrende advokatstilling kombineres med det at være et helt menneske? Ja, det kan – hos SIRIUS advokater! Vi tror på, at vi opnår de bedste resultater for vores klienter og får engagerede og glade medarbejdere ved at tilbyde gode arbejdsvilkår, et virkelig godt fællesskab, et uformelt og dynamisk miljø, gode muligheder for specialisering og dygtiggørelse samt betydelig indflydelse og ansvar. Vi gør

FLERE KLIMAHENSYN I PLANLOVEN

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har aftalt at gennemføre en række ændringer af planloven og anden relevant lovgivning. KLIMA, BYUDVIKLING OG BEDRE MOBILDÆKNING Aftalen indeholder følgende hovedemner, hvor den store fællesnævner er bedre muligheder for at tænke miljøhensyn ind i byplanlægningen Klima, grøn omstilling og natur. Byudvikling m.v. Nye udviklingsmuligheder ved