EN / DA
Linked In
  • Velkommen til Sirius Advokater

Sirius advokater

SIRIUS ADVOKATER

Vi er en specialiseret advokatvirksomhed med en klar vision og et formuleret værdigrundlag. Med vores specialistfokus sikrer vi, at vi altid leverer den ønskede kvalitet til vores klienter. Med vores værdigrundlag sikrer vi, at vi agerer korrekt både internt og eksternt. Vi har et stærkt ønske om at behandle hinanden ordentligt, give plads til familieliv og være en ansvarlig spiller i det omgivende samfund.

Hos os vil du opleve, at det ikke drejer sig om, at vi skal tjene mest muligt på dig, men derimod om at tjene dig bedst muligt og gøre os fortjent til din anerkendelse.

LÆS OM VORES VÆRDIGRUNDLAG →

Brug for hjælp

BRUG FOR HJÆLP?

SIRIUS advokater har særlige forudsætninger for at løse dine juridiske behov indenfor følgende specialer:

  • Arbejds- og ansættelsesret
  • Entrepriseret og udbudsret, fast ejendom
  • Erstatnings- og forsikringsret
  • Immaterialret
  • Insolvensret, rekonstruktion og konkurs
  • Retssager, voldgift, retsmægling og mediation
  • Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
  • Skat
  • Strukturering af virksomhed – fonde og foreninger

LÆS OM VORES SPECIALER→

AKTUELT

Seneste nyheder og kommende arrangementer

SIRIUS advokater klar med snarligt lovpligtige whistleblowerordninger

Fra 2022 er det påbudt virksomheder og organisationer med 50 ansatte og derover at have en whistleblowerordning. SIRIUS advokater har nu både det faglige, tekniske og personalemæssige setup til hurtigt at effektuere en velfungerende ordning. SIRIUS advokater har på det seneste etableret whistleblowerordninger på flere store, danske arbejdspladser. Her kan ansatte anonymt indberette hændelser blandt

Ny bekendtgørelse præciserer krav til offentligt udbud ved kommuner og regioners salg af fast ejendom

Den 15. marts 2021 trådte en ny bekendtgørelse nr. 396 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (”Udbudsbekendtgørelsen”) i kraft. Udbudsbekendtgørelsen gennemfører en række ændringer i reglerne for offentligt udbud ved kommuners og regioners salg af fast ejendom i forhold til den tidligere udbudsbekendtgørelse fra 2011. Indenrigs- og boligministeriet har samtidig

SIRIUS ADVOKATER INVITERER TIL WEBINAR MANDAG DEN 12. APRIL 2021 KL. 14.00 – 15.00 OM DET FREMSATTE LOVFORSLAG OM WHISTLEBLOWERORDNINGER

INVITATION TIL WEBINAR OM LOVFORSLAGET OM WHISTLEBLOWERORDNINGER  MANDAG DEN 12. APRIL 2021 KL. 14:00-15:00  SIRIUS advokater afholder webinar om det nye lovforslag om beskyttelse af whistleblowere. Lovforslaget skal træde i kraft den 17. december 2021, og forslaget implementerer det bagvedliggende EU-direktiv.  På webinaret behandler vi følgende emner: Hvem er ”whistleblower”? Hvilken beskyttelse har whistlebloweren? Hvad kan