EN / DA
Linked In
  • Velkommen til Sirius Advokater

Sirius advokater

SIRIUS ADVOKATER

Vi er en specialiseret advokatvirksomhed med en klar vision og et formuleret værdigrundlag. Med vores specialistfokus sikrer vi, at vi altid leverer den ønskede kvalitet til vores klienter. Med vores værdigrundlag sikrer vi, at vi agerer korrekt både internt og eksternt. Vi har et stærkt ønske om at behandle hinanden ordentligt, give plads til familieliv og være en ansvarlig spiller i det omgivende samfund.

Hos os vil du opleve, at det ikke drejer sig om, at vi skal tjene mest muligt på dig, men derimod om at tjene dig bedst muligt og gøre os fortjent til din anerkendelse.

LÆS OM VORES VÆRDIGRUNDLAG →

Brug for hjælp

BRUG FOR HJÆLP?

SIRIUS advokater har særlige forudsætninger for at løse dine juridiske behov indenfor følgende specialer:

  • Arbejds- og ansættelsesret
  • Entrepriseret og udbudsret, fast ejendom
  • Erstatnings- og forsikringsret
  • Immaterialret
  • Insolvensret, rekonstruktion og konkurs
  • Retssager, voldgift, retsmægling og mediation
  • Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
  • Skat
  • Strukturering af virksomhed – fonde og foreninger

LÆS OM VORES SPECIALER→

AKTUELT

Seneste nyheder og kommende arrangementer

Advokatsekretær – fuld tid

Vi tilbyder en fuldtidsstilling i et uformelt miljø, hvor der er plads til passion, individualitet og udfoldelse. Vi er et innovativt advokatkontor i vækst der holder til i skønne omgivelser på Østerbro. Vi arbejder med en række udvalgte specialer, hvor vi bestræber os på at være blandt de bedste i branchen. Vores afdeling for Byggeri

ORDREGIVER PÅLAGT ERSTATNING SVARENDE TIL 28% AF KONTRAKTSUMMEN FOR BRUD PÅ UDBUDSREGLERNE

Når en offentlig ordregiver kræver, at de bydende i et udbud skal fremlægge meget specifikke referencer, er ordregiveren da bundet af disse specifikke krav? Må ordregiveren tillade, at en tilbudsgiver ”reparerer” sine referencer ved at fremlægge nye referencer? Og hvordan skal et eventuelt erstatningskrav udregnes for den tilbudsgiver, der blev forbigået i et sådan forløb?

SIRIUS ADVOKATER HAR BISTÅET KØBENHAVNS KOMMUNE MED ADVOKATUNDERSØGELSE OM SPILDEVANDSUDLEDNING

I marts 2020 ansøgte HOFOR Københavns Kommune om tilladelse til at udlede 160.000 m3 mekanisk renset spildevand fra Strandvængets Pumpestation til et udledningspunkt i Kongedybet ud for Københavns Havn, og NOVAFOS ansøgte Gentofte Kommune om tilladelse til at udlede 130.000 m3 mekanisk renset spildevand fra Skovshoved Pumpestation til Øresund. Ansøgningerne var begrundet i et behov