top of page
Reception.jpg

Niels Kristian Bach Juhl

Attorney-at-Law

(+45) 28 35 24 42

Practice areas

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.


 

Background:

Niels Kristian Bach Juhl advises public authorities and private entities in construction and procurement law. He has significant experience in contract drafting in the construction sector and dispute resolution at the Arbitration Board for Building and Construction and the courts, including the conduct of inspections and surveys. Niels Kristian guides both contractors and clients in the construction industry, allowing him to fully understand situations from both sides. He also has in-depth knowledge of procurement procedures, quality assurance of procurement documentation, and handling complaint cases at the Complaints Board for Public Procurement. From 2016 to 2018, Niels Kristian taught Legal Methodology at the University of Copenhagen.


Career:

  • SIRIUS advokater: 2016 - present

  • Danish Competition and Consumer Authority (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen): 2015 - 2016


Commission:

Niels Kristian is a member of:

  • Danish Association for Procurement Law

  • The Danish Society for Construction Law 

Baggrund:

Niels Kristian Bach Juhl rådgiver offentlige myndigheder og private parter inden for entreprise- og udbudsret. Han har betydelig erfaring med udarbejdelse af kontrakter inden for byggeriet og tvistløsning ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og domstolene, herunder gennemførelse af syn og skøn. Niels Kristian rådgiver både entreprenører og bygherrer inden for byggeriet og har derfor erfaring fra begge sider af bordet. Han har desuden indgående viden om gennemførelse af udbud, kvalitetssikring af udbudsmateriale og førelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud. Niels Kristian underviste i årene 2016-2018 i faget Juridisk Metodelære ved Københavns Universitet.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2016 - nu

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 2015 - 2016


Hverv:

Niels Kristian er medlem af:

  • Dansk Forening for Udbudsret

  • Det Danske Selskab for Byggeret

Legal 500.png
bottom of page