top of page
Reception.jpg

Joachim Ørum Petersen

Partner, Attorney-at-Law (L)

(+45) 28 26 31 55

Practice areas

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Legal Secretary:

Samantha Milt

(+45) 88 88 85 55


 

Joachim Ørum Petersen advises Danish and international clients in corporate law, company acquisitions, and the purchase and sale of real estate, including real estate development. For many years, Joachim has served as a trusted advisor to a wide range of clients, and he has consistently held positions on the boards of various commercial enterprises. In recent years, Joachim has also provided guidance to buyers and sellers in numerous business transactions and major property transactions, often as the lead partner on the transaction and as the leader of SIRIUS advokaters transaction team. Joachim has an extensive network within all aspects of real estate, including connections to banks and other companies that finance real estate transactions, which he proactively uses in conjunction with his detailed commercial knowledge to benefit his clients. For 3 years, Joachim served as an external lecturer in contract law at the University of Copenhagen.


Career:

  • SIRIUS lawyers: 2006 - present


Commission:

  • Chairman, or member of the boards of several commercial enterprises


Publications:

  • Legal500


'Joachim Ørum Petersen stands out. He is highly experienced, straightforward, and very clear in his good and supportive advice, and he aims to be fair and sympathetic – Joachim earns my highest recommendations.'


'Joachim Ørum Petersen always delivers a high level of detail and engagement in his work and has a second-to-none skill set when it comes to company law and company restructuring.'


Recognitions:

Joachim is recommended by the internationally recognized analysis and rating firm, Legal500.


 

Baggrund:

Joachim Ørum Petersen rådgiver danske og udenlandske klienter inden for selskabsret, virksomhedsoverdragelser samt køb og salg af fast ejendom, herunder udvikling af fast ejendom. De seneste mange år har Joachim fungeret som ”trusted advisor” for en lang række klienter, og han har løbende siddet i bestyrelsen i diverse erhvervsdrivende virksomheder. Joachim har ligeledes de seneste år rådgivet købere og sælgere i et stort antal virksomhedsoverdragelser og større ejendomstransaktioner, herunder oftest som den ansvarlige partner på transaktionen og som leder af SIRIUS advokaters transaktionsteam. Joachim har et stort netværk indenfor alle aspekter af fast ejendom, herunder kontakter til banker og andre virksomheder, der finansierer transaktioner inden for fast ejendom, som Joachim proaktivt bruger sammen med hans detaljerede kommercielle viden til glæde for hans klienter. Joachim har i en periode på 3 år været ekstern underviser i obligationsret ved Københavns Universitet.


Karriere:

  • SIRIUS advokater: 2006 - nu


Hverv:

  • Formand for, eller medlem af bestyrelsen i flere erhvervsdrivende virksomheder


Publikationer:

  • Legal500


'Joachim Ørum Petersen stands out. He is highly experienced, straightforward and very clear in his good and supportive advice, and he aims to be fair and sympathetic – Joachim earns my highest recommendations.'


'Joachim Ørum Petersen always delivers a high level of detail and engagement in his work and has a second-to-none skill set when it comes to company law and company restructuring.'


Anerkendelser:

Joachim er anbefalet i det internationalt anerkendte analyse- og ratingfirma Legal500.

Legal 500.png
bottom of page