top of page
Reception.jpg

Gitte Løvgren Larsen

Partner, Attorney-at-Law (L)

(+45) 20 62 80 31

Practice areas

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Legal Secretary:

Charlotte Gade Moberg

(+45) 88 88 85 25


 

Background:

Throughout her career, Gitte has dealt with various intricacies of businesses and has extensive experience in handling all aspects and issues within strategic work, intellectual property law, contracts, and marketing law. This can involve advising on or drafting agreements, strategies, transfers, obtaining and registering rights, as well as protecting, enforcing, and transferring all forms of rights. In addition, Gitte also provides guidance on copyright, licenses, trademarks, designs, royalties, domains, user rights, patents, marketing, concepts, and conflict mediation. Gitte also represents her clients in court cases when a dispute cannot be resolved amicably. Finally, due to her early experience as a practicing attorney in the USA, Gitte has a unique approach to the issues that may arise concerning rights when companies conduct international business and have cross-border activities.

Since 2004, Gitte has been involved in resolving several hundred cases as a facilitator/mediator and conflict mediator. Her experiences as a mediator are also drawn upon in her overall advisory work.

Additionally, Gitte has special expertise in handling rights in connection with the sale of companies.


Career:

 • SIRIUS advokater: 2008 - present

 • Philip & Partners: 1999 - 2008


Commission:

 • Mediator at the Eastern High Court District (Østre Landsretskreds)

 • Mediator and facilitator

 • Member of the Danish Society for Copyright, INTA (International Trademark Association)

 • Danish Mediator Lawyers and the Association for Mediation/Conflict Mediation

 • Board member of several Danish companies


Recognitions:

Gitte is recommended by the internationally renowned analysis and rating firm, Legal500.


 

Baggrund:

Gitte har gennem sin karriere beskæftiget sig med erhvervslivets forskellige finesser og har indgående erfaring med håndtering af alle forhold og problematikker inden for strategiarbejde, immaterialret, aftaler og markedsføringsret. Det kan være ved rådgivning om eller udarbejdelse af aftaler, strategier, overdragelser, opnåelse og registrering af rettigheder, samt beskyttelse, håndhævelse og overdragelse af alle former for rettigheder. Derudover rådgiver Gitte også om ophavsrettigheder, licenser, varemærker, designs, royalties, domæner, brugerrettigheder, patenter, markedsføring, koncepter og konfliktmægling. Ligesom Gitte fører retssager for sine klienter, når en sag ikke kan løses mindeligt. Slutteligt har Gitte, via sin tidlige erfaring som praktiserende advokat i USA, en unik tilgang til de problemstillinger, der kan opstå i relation til bl.a. rettigheder, når virksomheder driver international forretning og har cross-border aktiviteter.

Siden 2004 har Gitte virket med løsning af flere hundrede sager som facilitator/mediator og konfliktmægler. Erfaringerne fra sit aktive virke som mediator gør, at hun også trækker på disse kvalifikationer i sin rådgivning i øvrigt.

Desuden har Gitte særlige kompetencer, når det drejer sig om håndtering af rettigheder i forbindelse med salg af virksomheder.


Karriere:

 • SIRIUS advokater: 2008 - nu

 • Philip & Partners: 1999 - 2008


Hverv:

 • Retsmægler ved Østre Landsretskreds

 • Mediator og facilitator

 • Medlem af Dansk Selskab for Ophavsret, INTA (International Trademark Association)

 • Danske Mediatoradvokater og Foreningen for Mediation/Konfliktmægling

 • Bestyrelsesmedlem i en række danske selskaber.


Anerkendelser:

Gitte er anbefalet i det internationalt anerkendte analyse- og ratingfirma Legal500.

Legal 500.png
bottom of page