top of page

SIRIUS PROCUREMENT

SIRIUS advokater tilbyder, med SIRIUS procurement, tre forskellige løsninger til at lette dit arbejder som ordregiver.

Læs mere nedenfor og kontakt os på udbud@siriusadvokater.dk for spørgsmål og mere information og priser.

Løsning 1 – SIRIUS Procurement:
Denne løsning er for ordregiveren, som har brug for en udbudsplatform, der understøtter alle faser af udbudsprocessen. Dette opnås ved at anvende SIRIUS Procurement, der bygger på den populære og driftssikre udbudsplatform EU Supply.

Med denne løsning opretter vi jer som brugere i systemet, SIRIUS Procurement, således at I via portalen kan få afviklet jeres udbud elektronisk, uden at I selv skal anskaffe jer et elektronisk udbudssystem eller bruge tid og ressourcer på oplæring.

I kommer således hurtig i gang med at strukturere og gennemføre jeres næste indkøb.

Løsning 2 – SIRIUS Procurement samt fri adgang til standardparadigmer:
Med denne løsning tilbyder vi fri adgang til SIRIUS procurement som udbudsportal til gennemførelse af jeres udbudsforretninger, som beskrevet under ”Løsning 1”.

Herudover får I adgang til, og kan frit benytte, de af SIRIUS advokater udarbejde paradigmer, som blandt andet omfatter: ​

  • Standard udbudsbetingelser

  • Skabeloner til standardkontraker og bilag

  • Standardskrivelser til brug for udbudsprocessen, herunder skabeloner til tildelings- og afslagsbreve, evalueringsnotat mv.


Ved at anvende denne løsning får I således både juridisk kvalitetssikrede paradigmer samt standarddokumenter og et helt igennem online system, der samler alt ét sted og dermed kan håndtere hele udbudsforretningen.

Løsning 3 – SIRIUS advokater håndterer udbudsprocessen fra start til slut:

Med denne løsning får I en fuld outsourcing af udbudsforretningens gennemførelse til SIRIUS advokater. SIRIUS advokater står dermed for udarbejdelsen af udbudsmaterialet, gennemførelse af udbudsforretningen i SIRIUS Procurement, kontakt med tilbudsgiverne, herunder besvarelse af spørgsmål, evaluering af tilbuddene og meddelelse til tilbudsgiverne. Alt sammen er selvfølgelig i samarbejde med jer som ordregivere, ligesom at jeres inputs er nødvendige til tekniske dokumenter, kravspecifikation og udvælgelses- og evalueringskriterier.

 

Med denne løsning indestår SIRIUS advokater for en strategisk styring af udbudsprocessen, ligesom at vi garanterer juridisk sikre løsninger. Med denne løsning er du som ordregiver i trygge og kompetente hænder, med fokus på proces, resultat og juridisk sikkerhed.  

bottom of page