EN / DA
Linked In

Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud statuerer et erstatningsgrundlag pga. ukorrekt begrundelse for annullation af et offentligt udbud