EN / DA
Linked In

Ca. 31,50 % af den resterende entreprisesum tilkendt i erstatning for tabt dækningsbidrag til entreprenør ved bygherres uberettigede ophævelse