EN / DA
Linked In

Nyheder

Her er en oversigt over vores nuværende og tidligere nyheder og arrangementer.

SIRIUS ADVOKATER UDNÆVNER NY MANAGING PARTNERNy vejledning om advokatundersøgelser


2. UDGAVE AF SIRIUS’ HÅNDBOG OM UDBUDSRET


VI SØGER FINANCE MANAGER


Det er bodspådragende at fritstille en tillidsrepræsentantsuppleant i 1 dag


USAGLIGT AT AFSKEDIGE DELVIST SYGEMELDT MEDARBEJDER MED SENFØLGER EFTER COVID-19


SIRIUS OPRETTER NYT SPECIALE INDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG ESG


Lovændring skal danne rammen om en stærk genanvendelsessektor


FLERE KLIMAHENSYN I PLANLOVEN


Ny dom fra EU-Domstolen


Nye regler for prismarkedsføring


Nyt lovforslag om kønssammensætning i den offentlige sektor vedtaget


Udkast til lovforslag om ændring af udbudsloven mv. fremsat i Folketinget


SIRIUS ADVOKATER UDVIDER PARTNERKREDSEN MED STÆRK M&A PROFIL