EN / DA
Linked In

Nyheder

Her er en oversigt over vores nuværende og tidligere nyheder og arrangementer.

VBA AFVISER SAGEN, HVIS LØSNINGSTRAPPEN IKKE ER IAGTTAGET


Arbejdsklausuler i entreprisekontrakter forpligter også bygherren og hovedentreprenøren


WEBINAR OM WHISTLEBLOWERE


ØSTRE LANDSRET: UDLØB AF EN VALGPERIODE ER IKKE EN OPSIGELSE


NY LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER OG VISSE ARBEJDSVILKÅR VEDTAGET


Ny dom om betaling af tilslutningsbidrag for spildevand


SAG OM HÆVD AFGJORT I HØJESTERET


SIRIUS advokater har udnævnt tre associerede partnere


SIRIUS ADVOKATER UDNÆVNER NY MANAGING PARTNERNy vejledning om advokatundersøgelser


2. UDGAVE AF SIRIUS’ HÅNDBOG OM UDBUDSRET


Det er bodspådragende at fritstille en tillidsrepræsentantsuppleant i 1 dag


USAGLIGT AT AFSKEDIGE DELVIST SYGEMELDT MEDARBEJDER MED SENFØLGER EFTER COVID-19


SIRIUS OPRETTER NYT SPECIALE INDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG ESG