EN / DA
Linked In

Ikke kategoriseret

Her er en oversigt over vores nuværende og tidligere nyheder og arrangementer.

SIRIUS advokater har vokseværk


”Who is Who Legal”


Tillykke til Anne Lea og Jonas


Ændring af retsplejeloven ved brug af ensidigt indhentede erklæringer


”Kommuners og spildevandsforsyningsselskabers erstatningsansvar for manglende klimalpasning” af Advokat Søren Stenderup Jensen, SIRIUS advokater


Højesteretsdom kan få stor betydning


Konfliktmægling/mediation – en ressource til glæde for både advokater og klienter


Sidste chance for at iværksætte et udbud inden udbudslovens ikrafttræden


Ny Højesteretsdom på området for entreprenørgarantier


Lovforslag om Ansættelsesklausuler (jobklausuler og konkurrence- og kundeklausuler) igen – igen


NEDSKÆRINGER I STØTTEKRONERNE TIL ULANDSBISTANDEN OG DERMED DE ALMENNYTTIGE ORGANISATIONER