EN / DA
Linked In

Aktuelt

Her er en oversigt over vores nuværende og tidligere nyheder og arrangementer.

SIRIUS advokater klar med snarligt lovpligtige whistleblowerordninger


Ny bekendtgørelse præciserer krav til offentligt udbud ved kommuner og regioners salg af fast ejendom


SIRIUS ADVOKATER INVITERER TIL WEBINAR MANDAG DEN 12. APRIL 2021 KL. 14.00 – 15.00 OM DET FREMSATTE LOVFORSLAG OM WHISTLEBLOWERORDNINGER


SIRIUS advokater opretter et nyt speciale inden for compliance & finansielle virksomheder og styrker samtidig specialerne IT-ret & M&A


Webinar; ENTREPRENØRENS ARBEJDSGARANTI OG NYESTE PRAKSIS HEROM


2. års fuldmægtig med erfaring inden for entreprise- og erhvervslejeretten


SIRIUS advokater inviterer til webinar mandag den 12. april 2021 kl. 14.00 - 15.00 om det fremsatte lovforslag om whistleblowerordninger


Lovforslag til ”Lov om beskyttelse af whistleblowere” er sendt i offentlig høring


Advokatsekretær - fuld tid


ORDREGIVER PÅLAGT ERSTATNING SVARENDE TIL 28% AF KONTRAKTSUMMEN FOR BRUD PÅ UDBUDSREGLERNE


SIRIUS ADVOKATER HAR BISTÅET KØBENHAVNS KOMMUNE MED ADVOKATUNDERSØGELSE OM SPILDEVANDSUDLEDNING


Advokat til selskabsret og M&A


Erstatning til minkavlere og følgeerhverv


SIRIUS advokater søger studentermedhjælp til kommunikationsopgaver


SIRIUS advokater har bistået Red Barnet Ungdom med advokatundersøgelse