EN / DA
Linked In

Aktuelt

Her er en oversigt over vores nuværende og tidligere nyheder og arrangementer.

Nye regler for prismarkedsføring


Nyt lovforslag om kønssammensætning i den offentlige sektor vedtaget


Advokat til selskabsret og M&A


Udkast til lovforslag om ændring af udbudsloven mv. fremsat i Folketinget


SIRIUS ADVOKATER UDVIDER PARTNERKREDSEN MED STÆRK M&A PROFIL


Muligheder for samarbejde mellem virksomheder om afgivelse af tilbud på offentlige kontrakter – hvor går grænserne?


SIRIUS advokater udnævner specialistadvokat


Nye barselsregler – lad os passe på hinanden og give børnene gode vilkår


Når håndhævelse af planloven skal op i gear: Midlertidige forbud efter retsplejeloven


SIRIUS ADVOKATER UDVIDER PARTNERKREDSEN


"Jeg lever af, at jeg selv har en oplevelse af, at jeg gør en forskel, og at mit arbejde er vigtigt"


NU KAN ARBEJDSGIVER STILLE KRAV OM FOREVISNING AF CORONAPAS


SIRIUS advokater støtter Levende Menneskerettigheder


Compliance og regeringens lovprogram 2021/2022


Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud statuerer et erstatningsgrundlag pga. ukorrekt begrundelse for annullation af et offentligt udbud