EN / DA
Linked In

Aktuelt

Her er en oversigt over vores nuværende og tidligere nyheder og arrangementer.

WEBINAR OM EKSTRAORDINÆRE PRISSTIGNINGER


VI SØGER TIL M&A


USAGLIGT AT AFSKEDIGE DELVIST SYGEMELDT MEDARBEJDER MED SENFØLGER EFTER COVID-19


Advokat til M&A Real Estate


SIRIUS OPRETTER NYT SPECIALE INDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG ESG


Lovændring skal danne rammen om en stærk genanvendelsessektor


FLERE KLIMAHENSYN I PLANLOVEN


Ny dom fra EU-Domstolen


Nye regler for prismarkedsføring


Nyt lovforslag om kønssammensætning i den offentlige sektor vedtaget


Udkast til lovforslag om ændring af udbudsloven mv. fremsat i Folketinget


SIRIUS ADVOKATER UDVIDER PARTNERKREDSEN MED STÆRK M&A PROFIL


Muligheder for samarbejde mellem virksomheder om afgivelse af tilbud på offentlige kontrakter – hvor går grænserne?


SIRIUS advokater udnævner specialistadvokat


Nye barselsregler – lad os passe på hinanden og give børnene gode vilkår