EN / DA
Linked In

Aktuelt

Her er en oversigt over vores nuværende og tidligere nyheder og arrangementer.

Ny dom om betaling af tilslutningsbidrag for spildevand


SAG OM HÆVD AFGJORT I HØJESTERET


SIRIUS advokater har udnævnt tre associerede partnere


STUDENTERMEDHJÆLP TIL HR


SIRIUS ADVOKATER UDNÆVNER NY MANAGING PARTNERNy vejledning om advokatundersøgelser


2. UDGAVE AF SIRIUS’ HÅNDBOG OM UDBUDSRET


VI SØGER FINANCE MANAGER


Det er bodspådragende at fritstille en tillidsrepræsentantsuppleant i 1 dag


WEBINAR OM EKSTRAORDINÆRE PRISSTIGNINGER


USAGLIGT AT AFSKEDIGE DELVIST SYGEMELDT MEDARBEJDER MED SENFØLGER EFTER COVID-19


SIRIUS OPRETTER NYT SPECIALE INDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG ESG


Lovændring skal danne rammen om en stærk genanvendelsessektor


FLERE KLIMAHENSYN I PLANLOVEN