EN / DA
Linked In

Veronica Wolthers-Petersen

Partner og advokat med møderet for Højesteret


SPECIALER

Fast ejendom
Offentlig ret
Udbudsret
Retssager og voldgift

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 49 Mobil (+45) 29 12 43 73 Email vwp@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Louise Skeel
+45 88 88 85 85
LinkedIn

"Som i alle livets anliggender gælder det også inden for jura, at man godt kan beråbe sig sine rettigheder uden at gå på kompromis med ordentlighed."


Veronica beskæftiger sig med det med det offentlige og halvoffentlige Danmarks opgavevaretagelse i bred forstand. Veronica er herunder én af landets førende advokater inden for området for almene boliger.

KVALIFIKATIONER

Veronica rådgiver især offentlige og halvoffentlige aktører om kontrakter/kontraktstyring, offentlige samarbejder og byggeri, herunder udbudsprocesser.

På det almenboligretlige område bistår Veronica blandt andet med udbud og organisering af bygge- og anlægsopgaver, compliance, lejeretlige spørgsmål samt aftaleindgåelse og tvistebehandling.

Veronica har 15 års erfaring med rådgivning om forvaltningsret og kommunalret. I dag bistår Veronica især offentlige og halvoffentlige myndigheder med tilrettelæggelse af offentlige myndigheders opgavevaretagelse, herunder kontraktindgåelse og samarbejder med private (OPP/OPS/Strategiske partnerskaber).

Derudover yder Veronica specialiseret rådgivning til både offentlige og private aktører om regulering af fast ejendom, herunder i form af rettighedserhvervelse (gevinstklausuler, servitutter om parkering, hjemfald mv.)

Veronica har massiv erfaring med rådgivning om og førelse af  tvister/retssager inden for sine specialeområder i både by- og landsretten.

HVERV

Veronica er partner i SIRIUS advokater og har tidligere været partner i DLA Piper.

MEDLEMSKABER

  • Dansk Kommunalretsforening
  • Dansk selskab for Byggeret
  • Dansk selskab for Boligret