EN / DA
Linked In

Tina Ortega

Associeret Partner med møderet for landsret


SPECIALER

Entrepriseret
Fast ejendom
Retssager og voldgift

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 41 Mobil (+45) 51 20 46 47 Email tor@siriusadvokater.dk

Djævlen ligger i detaljen – at forstå en sags faktiske omstændigheder er afgørende for at kunne hjælpe klienten til den bedste løsning på sagen.


KVALIFIKATIONER

Tina er specialist i entrepriseret, som hun har beskæftiget sig med siden 2008. Hun rådgiver både bygherrer, ingeniører, arkitekter og entreprenører om alt fra kontraktindgåelse til løsning af byggesagens konflikter.

Det er Tinas holdning, at det tjener en sag bedst at blive løst gennem konstruktiv dialog med sagens øvrige parter, men er en retssag uundgåelig, er Tina en erfaren procedør ved såvel Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de civile domstole.

Udover entrepriseret har Tina et stort kendskab til jernbanesektoren, hvor hun har erfaring i udarbejdelse og forhandling af kontrakter samt løsning af tvister i krydsfeltet mellem kommercielle hensyn og politiske interesser.