EN / DA
Linked In

Tina Ortega

Partner og Advokat med møderet for landsret


SPECIALER

Entrepriseret
Jernbane og infrastruktur
Retssager og voldgiftssager
Udbud

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 41 Mobil (+45) 51 20 46 47 Email tor@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Pia Anita Rasmussen
(+45) 88 88 85 86
LinkedIn

Djævlen ligger i detaljen – at forstå en sags faktiske omstændigheder er afgørende for at kunne hjælpe klienten til den bedste løsning på sagen.


KVALIFIKATIONER

Tina er specialist i entrepriseret, som hun har beskæftiget sig med siden 2008. Hun rådgiver både bygherrer, ingeniører, arkitekter og entreprenører om alt fra kontraktindgåelse til løsning af byggesagens konflikter.

Det er Tinas holdning, at det tjener en sag bedst at blive løst gennem konstruktiv dialog med sagens øvrige parter, men er en retssag uundgåelig, er Tina en erfaren procedør ved såvel Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de civile domstole.

Udover entrepriseret har Tina et indgående kendskab til jernbanesektoren og store infrastrukturprojekter, hvor hun bl.a. bistår med udarbejdelse af kontrakter om indkøb af tog, vedligeholdelsesaftaler og underleverandøraftaler, samt gennemfører udbud. Herudover er Tina en aktiv sparringspartner i forhold til løsning af de uenigheder, der opstår mellem parter i længerevarende kontraktforhold.

Medlemskaber

Det Danske Selskab for Byggeret

Karriere

  • SIRIUS advokater: 2020-nu
  • DSB: 2015-2020
  • VILTOFT: 2008-2015