EN / DA
Linked In

Thomas Grønkær

Partner og Advokat


SPECIALER

Udbudsret
It-kontrakter
Konkurrenceret
Entreprisekontrakter

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 35 Mobil (+45) 61 91 51 31 Email tgr@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Ann Elisabeth Jørgensen
(+45) 88 88 85 61
LinkedIn

KVALIFIKATIONER

Thomas Grønkær er partner hos Sirius Advokater og beskæftiger sig primært med udbud- og konkurrenceret, hvor han har betydelig erfaring med at rådgive både private leverandører og offentlige myndigheder, såvel styrelser, kommuner, regioner og forsyningsvirksomheder, inden for udbudsret, herunder om gennemførelse af udbudsprocesser, kontraktgrundlag, forhandlinger og evaluering af tilbud.

Thomas har således stor erfaring med udarbejdelse af kontraktgrundlag, udarbejdelse og kvalitetssikring af udbuds- og tilbudsmateriale, herunder tekniske bilag, samt bistand med forberedelse og deltagelse i kontraktforhandlinger. Han underviser desuden i udbud– og konkurrenceret, specifikt om gennemførelse og deltagelse i IT-udbud.

Thomas Grønkær er certificeret IT-advokat ved Danske IT-Advokater og rådgiver i den forbindelse en række it-virksomheder om såvel udbudsretlige som kontraktuelle forhold.

Endelig har Thomas Grønkær stor erfaring med at føre sager ved Klagenævnet for Udbud, hvor han tillige har været sagkyndigt medlem fra 2008 til 2012.

karriere

  • SIRIUS advokater: 2020-nu
  • DAHL advokatfirma: 2016-2020
  • Horten: 2011-2016