EN / DA
Linked In

Michael Vindfeldt (orlov)

Partner og advokat med møderet for Højesteret


SPECIALER

Erhvervslejeret
Entrepriseret
Fast ejendom
Udbudsret
Retssager og voldgift
Offentlig ret - miljøret - planret

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 43 Mobil (+45) 28 76 57 55 Email mv@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Pia Anita Rasmussen
(+45) 88 88 85 86
LinkedIn

Hvad enten Michael rådgiver en stor entreprenørvirksomhed eller en mindre håndværksmester, bliver sagen behandlet med ihærdighed, grundighed og forståelse for den kommercielle virkelighed, som klienten agerer i.


KVALIFIKATIONER

Michael har siden 2009 arbejdet med entrepriseret, først hos Kammeradvokaten og siden som partner hos SIRIUS advokater.

Michael har rådgivet om entrepriseret og byggetvister fra alle sider af bordet – både bygherrer, rådgivere og entreprenører. I dag ligger Michaels primære fokus hos entreprenørerne, og de særlige udfordringer og problemstillinger som en byggesag medfører for en entreprenør.

Michael søger altid at opnå det bedste resultat for klienten – via en tæt dialog med klienten og med forståelse for klientens omkostningsniveau.

Det bedste resultat for klienten ligger ikke altid i en langvarig og ressourcekrævende voldgift, hvorfor det er Michaels ambition få tvisterne løst i mindelighed. Nogle tvister kræver dog, at der sættes hårdt mod hårdt.

Michael bistår både i kontraktforhandling- og kontraktindgåelsesfasen, løbende rådgivning og sparring i løbet af alle byggesagens faser, herunder i forbindelse med afgivelse af tilbud i en udbuds- eller licitationsproces samt rådgivning og førelse af rets- og voldgiftssager, deltagelse i syn og skøn, sagkyndig procedure m.m.

Michael har betydelig erfaring med erhvervslejeret og lejeret. Det kan eksempelvis være sager om indgåelse af lejekontrakter, markedslejeregulering, mangler ved det lejede samt tvister i forbindelse med fraflytning af det lejede.

Herudover har Michael ført en række sager vedrørende miljø- og offentligretlige forhold samt om offentlige myndigheders erstatningsansvar, ligesom Michael har stor erfaring med udbudsretlig rådgivning samt førelse af klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Karriere

  • SIRIUS advokater: 2015-nu
  • Kammeradvokaten: 2008-2015

HVERV

Michael er medlem af Dansk Selskab for Byggeret, Danske Selskab for Voldgift samt Dansk Selskab for Boligret.

ANERKENDELSER

Michael er anbefalet i det internationalt anerkendte analyse- og ratingfirma Legal500 som en kvalificeret og erfaren advokat indenfor fast ejendom og entreprise.

  • Citat fra Legal500 2020: “Michael Vindfeldt is one of the most professional and well rounded legal minds I have ever met.”

Læs videre HER.