EN / DA
Linked In

Liv Helth Lauersen

Partner og advokat med møderet for Landsret


SPECIALER

Entrepriseret
Fast ejendom
Udbudsret
Retssager og voldgift

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 32 Mobil (+45) 22 12 07 19 Email lhl@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Charlotte Gade Moberg
(+45) 88 88 85 25
LinkedIn

Med Liv som advokat får du højt kvalificeret og resultatorienteret rådgivning og sparring – altid med udgangspunkt i din virksomheds behov.

KVALIFIKATIONER

Liv yder rådgivning til alle parter inden for byggesektoren, dvs. både private og offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenørvirksomheder og forsikringsselskaber.

Inden for entrepriseretten består rådgivningen ofte af bistand ved udarbejdelse og fortolkning af aftaledokumenter og bistand ved løbende konflikter undervejs i en byggesag. Det kan være vedrørende forsinkelse og ekstraarbejder samt bistand ved tvistløsning, deltagelse i syns- og skønssager m.v.

På det udbudsretlige område bistår Liv ordregivere og rådgivere ved gennemgang og kontrol af udbudsdokumenter samt tilbudsgivere ved problemstillinger undervejs i udbudsprocessen, herunder vedrørende udvælgelse og tildeling.

Inden for fast ejendom har Liv primært erfaring med kontraktforhandling, erhvervslejeret og offentligretlige forhold vedrørende fast ejendom.

Liv har betydelig procedureerfaring både fra de ordinære domstole og fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Herudover har Liv ført en række sager mod danske medier, særligt vedrørende personkrænkelsesspørgsmål.

HVERV

Liv er medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Byggeret. Herudover er Liv medlem af flere andre relevante entrepriseretlige og udbudsretlige faglige foreninger og netværk.