EN / DA
Linked In

Liv Helth Lauersen

Partner og advokat med møderet for Landsret


SPECIALER

Entrepriseret
Fast ejendom
Udbudsret
Retssager og voldgift

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 32 Mobil (+45) 22 12 07 19 Email lhl@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Charlotte Gade Moberg
(+45) 88 88 85 25
LinkedIn

Med Liv som advokat får du højt kvalificeret og resultatorienteret rådgivning og sparring – altid med udgangspunkt i din virksomheds behov.

KVALIFIKATIONER

Liv yder rådgivning til alle parter inden for byggesektoren, dvs. både private og offentlige bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenørvirksomheder og forsikringsselskaber.

Inden for entrepriseretten består rådgivningen ofte af bistand ved udarbejdelse og fortolkning af aftaledokumenter og bistand ved løbende konflikter undervejs i en byggesag. Det kan være vedrørende forsinkelse og ekstraarbejder samt bistand ved tvistløsning, deltagelse i syns- og skønssager m.v.

Generelt har Liv en løsningsorienteret tilgang til konflikter og søger altid at opnå løsninger for klienter på laveste konfliktniveau eksempelvis via mediation eller forhandling. Er sådanne løsninger ikke mulige, har Liv betydelig procedureerfaring fra bl.a. komplicerede og store voldgiftssager. Et eksempel er det store MgO-sagskompleks, hvor Liv på bygherreside har ført flere af de principielle voldgiftssager af stor betydning for branchen. Liv har således betydelig procedureerfaring både fra de ordinære domstole og fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Liv arbejder endvidere til stadighed for at forbedre og udvikle aftalevilkårene for branchen. Dette er bl.a. i form af bidrag til det tidligere AB-udvalg, udarbejdelse af IKT-paradigmer samt arbejde med delegerede bygherremodeller.

På det udbudsretlige område bistår Liv ordregivere og rådgivere ved gennemgang og kontrol af udbudsdokumenter samt tilbudsgivere ved problemstillinger undervejs i udbudsprocessen, herunder vedrørende udvælgelse og tildeling.

Karriere

  • SIRIUS advokater: 2012-nu
  • VILTOFT: 2002-2012

HVERV

Liv er medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Byggeret. Herudover er Liv medlem af flere andre relevante entrepriseretlige og udbudsretlige faglige foreninger og netværk.

ANERKENDELSER

Liv er anbefalet i det internationalt anerkendte analyse- og ratingfirma Legal500 som en kvalificeret og erfaren advokat inden for fast ejendom og entreprise.

  • Citat fra Legal500 2019: “Liv Helth Lauersen stands out for her ‘continuous hard work’, ‘great enthusiasm’ and ‘care for detail’. Lauersen recently acted for The Danish Building Defects Fund in several arbitrations assessing which party is responsible for issues arising from the negative effects of untested buildings materials.”
  • Citat fra Legal500 2020: “Liv Helth Lauersen stands out with her exceptional skills and experience in real estate and housing. She is intelligent, ambitious, trustworthy and reliable, and always focused on helping her client in the best possible way.”

Læs videre HER.