EN / DA
Linked In

Kira Kolby Christensen

ASSOCIERET PARTNER OG ADVOKAT MED MØDERET FOR HØJESTERET


SPECIALER

Compliance og finansielle virksomheder

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 97 Mobil (+45) 23 47 26 93 Email kkc@siriusadvokater.dk

Kira lægger vægt på, at alle sager behandles med øje for, hvad der i det konkrete tilfælde er den mest praktiske og hensigtsmæssige løsning for klienten.

KVALIFIKATIONER

Kira arbejder primært for fagforeninger og fagforbund med GDPR-compliance.

Fagforeningernes særlige rolle og organisering sammenholdt med databeskyttelsesforordningens regler og grundlæggende begreber rejser løbende en række principielle fortolknings- og afgrænsningsspørgsmål, som – i kombination med hendes fortid i Datatilsynet – har givet Kira stærke kompetencer og erfaring med GDPR og databeskyttelsesreglerne.

Før Kira Kolby Christensen startede som advokat i 2011, arbejdede hun i mere end 10 år med bl.a. persondataret som fuldmægtig i Datatilsynet og med retssager og procesret som fuldmægtig i Domstolsstyrelsen samt dommerfuldmægtig i Højesteret.

Kombinationen af hendes mange år som advokat og hendes tidligere arbejde ved domstolene har også givet Kira en grundig erfaring og viden inden for retssager, proces og sagsbehandling generelt.

Kira har møderet for Højesteret, og hun er Certified Information Privacy Manager (CIPM) samt Certified Information Privacy Professionel inden for EU-retten (CIPP/E). Begge certificeringer er gennemført efter uddannelsesforløb godkendt af organisationen International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Kira rådgiver indenfor:

GDPR i bred forstand, herunder:

 • Interne politikker
 • Interne instrukser
 • Intern uddannelse
 • Databehandlerkontrakter
 • Compliance i hverdagen – herunder tekniske/praktiske løsninger
 • Håndtering af rettigheder
 • Due diligence

Tvistløsning, herunder:

 • Håndtering af klagesager
 • Retssager

KARRIERE

 • SIRIUS advokater: 2021-nu
 • Elmer Advokater: 2011-2021
 • Dommerfuldmægtig i Højesteret: 2008-2011
 • Domstolsstyrelsen: 2005-2008
 • Datatilsynet: 2000-2005

PUBLIKATIONER

”Reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid? Kommentar til Professor Bo von Eybens artikel i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.391” af advokat Kira Kolby Christensen og advokat Karsten Høj – ET 2013.267

”Særlig sårbarhed og anerkendelse af arbejdsulykker” af advokat Søren Kjær Jensen, advokat Kira Kolby Christensen og advokat Laura Tholstrup Juristen 2016, 5