EN / DA
Linked In

Josephine Bosse Lorentsen

Advokat


SPECIALER

Entrepriseret
Fast ejendom

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 59 Mobil (+45) 29 81 90 18 Email jol@siriusadvokater.dk

Kvalifikationer

Josephine er specialiseret i entrepriseret og rådgiver alle parter i byggesektoren, dvs. både private og offentlige bygherrer, rådgivere, entreprenørvirksomheder og forsikringsselskaber.

Josephine bistår hovedsageligt med løbende sparring undervejs i en byggesag og yder juridisk rådgivning, når der opstår konflikter, herunder eksempelvis vedrørende ekstraarbejder, forsinkelser og mangler ved det udførte arbejde. Derudover har hun stor erfaring med efterfølgende tvistløsning, herunder både ved de almindelige domstole og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed samt deltagelse i syns- og skønssager mv.

Josephine tillægger det en stor værdi at opbygge en forståelse for klientens behov og herigennem yde en tillidsfuld sparring i alle byggeriets faser.

KARRIERE

  • SIRIUS Advokater: 2021 til nu
  • Bech-Bruun: 2016-2021