EN / DA
Linked In

Joachim Ørum Petersen

Partner og advokat med møderet for Landsret


SPECIALER

Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
Fast ejendom

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 05 Mobil (+45) 28 26 31 55 Email jop@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Charlotte Gade Moberg
(+45) 88 88 85 25

Med Joachim som advokat får du højt kvalificeret rådgivning og sparring, som altid tager udgangspunkt i hvad der ud fra en samlet vurdering er det bedste for din virksomhed.    

KVALIFIKATIONER

Joachim rådgiver hovedsageligt danske og udenlandske klienter inden for selskabsret, herunder blandt andet valg af selskabsform, (om)struktureringer, ejerrelationer og investeringssamarbejder. Herudover rådgiver Joachim om virksomhedsoverdragelse og fast ejendom.

Joachim har en særlig interesse for at rådgive iværksættere om selskabsretlige og finansieringsretlige spørgsmål.

Desuden har Joachim omfattende erfaring i rådgivning vedrørende skatteoptimerende kommanditselskabs- og interessentskabs-projekter og Joachim har ført en række større retssager omhandlende ansvaret forbundet med udbuddet af K/S- og I/S-projekter.

Endelig udgør rets- og voldgiftssager en væsentlig del af Joachims arbejdsområde.

UNDERVISNING

Joachim var i perioden 2003-2006 ekstern underviser i obligationsret ved Københavns Universitet.

HVERV

Joachim har i de senere år været formand for eller medlem af bestyrelsen i flere erhvervsdrivende virksomheder.

ANERKENDELSER

Joachim er anbefalet som en kvalificeret og erfaren forhandler inden for selskabsret og fast ejendom af The Legal 500.