EN / DA
Linked In

Jacob Goldschmidt

Partner og advokat med møderet for Højesteret


SPECIALER

Arbejds- og ansættelsesret

KONTAKT

Telefon +45 88 88 85 72 Mobil +45 40 95 33 15 Email jg@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Jeanette Birkedal
(+45) 87 35 77 01

Den juridiske rådgivning er for alvor en succes når personerne bag er kommet helskindet igennem


KVALIFIKATIONER

Jacob brænder for det arbejds- og ansættelsesretlige område, hvor han i mere end 25 år har rådgivet inden for stort set alle discipliner. Det gælder både privatretlig og offentligretlig personalejura inklusiv tjenestemandret mv. Han har ført et meget stort antal retssager ved domstolene, EU-Domstolen, voldgifter, nævn mv. og har været juridisk sparringspartner ved kollektive- og individuelle forhandlinger på alle niveauer. Han har været med i flere af de seneste års største civile retssager i Danmark, og har været tovholder på sagskomplekser med rigtig mange aktører.

Jacob er en meget brugt dirigent og rådgiver for foreninger.

Jacob har modtaget H.G. Carlsen prisen som “Påskønnelse af en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Herudover har Jacob modtaget flere rankings, men er mest glad for Band 1 i Chambers Europe med omtalen: Is regarded to be a “very skilled litigator” and “well spoken and very experienced”.

KARRIERE

  • SIRIUS advokater: 2020-nu
  • Elmer Advokater: 1997-2020

HVERV

Jacob er partner i SIRIUS advokater. Han er formand for fagudvalget for Ansættelsesret i Danske Advokater, tidligere formand for foreningen Ansættelsesadvokater, har siddet i ministerielle lovforberedende udvalg mv.

UNDERVISNING

Jacob har en bred undervisningserfaring fra universitet, domstolene, advokatforeninger og specialistkurser.

PUBLIKATIONER

Jacob er medforfatter på ansættelsesretlige og procesretlige fremstillinger.