EN / DA
Linked In

Helle Nøhr Larsen

Partner og advokat med møderet for Højesteret


SPECIALER

Arbejds- og ansættelsesret
Bæredygtighed (ESG)

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 10 Mobil (+45) 28 91 68 00 Email hnl@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Line Munch Jørgensen
(+45) 88 88 85 09
LinkedIn

Helle tror på vigtigheden af at se på en sag fra flere vinkler, for – som hun siger: ”Hvis man ikke kan se helheden – også alt det, der ikke er jura – så kan man ikke se, hvad der er et realistisk og godt resultat for klienten.”

KVALIFIKATIONER

Helle Nøhr Larsen har arbejdet med arbejds- og ansættelsesret i mere end 25 år, hvor hun har opnået et stærkt og specialiseret fundament, både inden for individuel og kollektiv arbejdsret. Hun har derfor stærke kompetencer og erfaring med stort set alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, herunder vedrørende håndtering og forhandling af kollektive overenskomster, konfliktløsning, virksomhedsoverdragelser, etablering af incitamentsordninger, retssager, voldgiftssager mv. Helle rådgiver både private, offentlige, nationale og internationale klienter inden for alle områder af ansættelsesretten. Helle beskæftiger sig også i vidt omfang med almenvelgørende organisationer og de særlige problemstillinger, disse organisationer har.

Helle interesserer sig for alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesret hvor hun ofte indgår som rådgiver og sparringspartner, både vedrørende konkrete og mere strategiske problemstillinger. Hendes mål er altid at sikre, at klienterne har et klart billede af deres sag, hvad der er et godt resultat og medvirke til at sikre det gode resultat.

Helles mangeårige erfaring som advokat i advokatvirksomheder, private virksomheder og arbejdsgiverorganisationer har resulteret i, at Helle har opnået stor forståelse for den meget forskellige håndtering de forskellige ansættelsesretlige sager og konflikter kræver

Karriere

  • SIRIUS advokater: 2012-nu
  • Codan Forsikring: 2006-2012

Undervisning

Helle har undervist i arbejds- og ansættelsesret på CBS og har i alle årene løbende undervist klienter i arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.

Hverv

Helle er formand for bestyrelsen i Grand Teatret samt formand for bestyrelsen i Foreningen Fornøjelser til Kræftpatienter.

Helle er endvidere bestyrelsesmedlem i  foreningen Ansættelsesadvokater (som hun også er medstifter af) samt medlem af Dansk Forening for Arbejdsret.