EN / DA
Linked In

Benjamin Lundström

Partner og advokat (LL.M.), Møderet for Landsret


SPECIALER

Arbejds- og ansættelsesret
Retsmægling og mediation
Selskabsret

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 06 Mobil (+45) 20 40 82 22 Email bl@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Jeanette Birkedal
(+45) 87 35 77 01
LinkedIn

”Konflikter kan til en vis grad forebygges, men aldrig undgås – afgørende er, om de håndteres klogt.”


Klientcitat: ”Benjamin has a rare combination of a highly professional attitude, great work ethics and a very personable personality, which makes him so much more than just the lawyer for the company. I can warmly recommend Benjamin Lundström”. Se mere på LinkedIn.

KVALIFIKATIONER

Benjamin Lundström indgår i ledelsen af SIRIUS advokaters afdeling for ansættelsesret og har siden 1997 beskæftiget sig med ansættelsesret, selskabsret og konflikthåndtering, med fokus på mediation og retsmægling.

Han er certificeret mediator og har siden 2008 været antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler ved domstolene. Han har således igennem mange år arbejdet med mediation som konfliktløsningsmetode og er én af de mest erfarne mediatorer i Danmark. Læs mere om Benjamins mæglingskompetencer: KLIK HER.

Benjamin har i 2016 haft orlov i forbindelse med, at justitsministeren udpegede ham som konstitueret landsdommer ved Østre Landsret. Han har både før og efter været udpeget som voldgiftsdommer ved blandt andet Voldgiftsinstituttet.

Benjamin rådgiver arbejdsgivere og ansatte om alle forhold relateret til ansættelsen, hvad enten det vedrører ansættelseskontrakter, omstruktureringer, opsigelser, fratrædelsesaftaler eller håndtering af konflikter. Han har bistået i mange afskedigelsessager vedrørende direktører og ledende medarbejdere.

Benjamin arbejder ligeledes med strukturering af virksomheder og rådgiver om såvel opstart som omstrukturering af virksomheder samt køb og salg af virksomheder. Han har særlig indsigt i ejeraftaler (aktionæroverenskomster) og forhandlingsprocessen i den forbindelse.

Ud over sin danske juridiske embedseksamen har Benjamin en international uddannelsesmæssig baggrund og rådgiver ofte udenlandske virksomheder i forbindelse med etablering i Norden.

KARRIERE

  • SIRIUS advokater: 2009-nu
  • Landsdommer, Østre Landsret: 2016
  • Bender von Haller Dragsted: 2000-2009
  • Danske Bank, Juridisk afdeling

HVERV

Benjamin har været formand for Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet i en årrække og sidder i repræsentantskabet for Danske Advokater. Benjamin har endvidere været udpeget af repræsentantskabet til at sidde i udvalget om sexisme og seksuelle krænkelser. Han er udpeget til Domstolsstyrelsens Arbejdsgruppe for Etiske Retningslinjer for Retsmægling og har forskellige bestyrelses- og formandsposter i erhvervsvirksomheder og organisationer, herunder som formand for Danske Hospitalsklovne.

Undervisning

Benjamin underviser i mediation ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

ANERKENDELSER

Benjamin er anbefalet i det internationalt anerkendte analyse- og ratingfirma Legal500 som en kvalificeret og erfaren advokat inden for konfliktløsning i forbindelse med hans ekspertise inden for mediation samt inden for arbejds- og ansættelsesret.

  • Citat fra Legal500 2021: “Benjamin Lundström is beyond repute. He is extremely well suited to evaluate the legal aspects in a business light. He is quick, engaged and at the same time a very well-rounded person.”
  • Citat fra Legal500 2020: “Benjamin Lundström is a strong litigator and very bright”
  • Citat fra Legal500 2020: “Benjamin Lundström is a highly knowledgeable, professional and likeable top lawyer. Highly focused on client interest, speed and quality”

Læs videre HER.