EN / DA
Linked In

Benjamin Lundström

Partner, Advokat (LL.M.), Møderet for Landsret


SPECIALER

Arbejds- og ansættelsesret
Retsmægling og mediation
Selskabsret

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 06 Mobil (+45) 20 40 82 22 Email bl@siriusadvokater.dk
Advokatsekretær: Susanne Wind
(+45) 88 88 85 20
LinkedIn

”Konflikter kan til en vis grad forebygges, men aldrig undgås – afgørende er, om de håndteres klogt.”


Klientcitat: ”Benjamin has a rare combination of a highly professional attitude, great work ethics and a very personable personality, which makes him so much more than just the lawyer for the company. I can warmly recommend Benjamin Lundström”. Se mere på LinkedIn.

KVALIFIKATIONER

Benjamin Lundström leder SIRIUS advokaters afdeling for ansættelsesret sammen med Pernille Backhausen og har siden 1997 beskæftiget sig med ansættelsesret, selskabsret og konflikthåndtering, med fokus på mediation og retsmægling.

Han er certificeret mediator og har igennem mange år arbejdet med mediation som konfliktløsningsmetode. Læs mere om Benjamins mæglingskompetencer i hans mediations-CV.

Benjamin har i 2016 haft orlov i forbindelse med, at justitsministeren udpegede ham som konstitueret landsretsdommer ved Østre Landsret. Han har både før og efter været udpeget som voldgiftsdommer ved blandt andet Voldgiftsinstituttet.

Benjamin rådgiver arbejdsgivere og ansatte om alle forhold relateret til ansættelsen, hvad enten det vedrører ansættelseskontrakter, omstruktureringer, opsigelser, fratrædelsesaftaler eller håndtering af konflikter. Han har bistået i mange afskedigelsessager vedrørende direktører og ledende medarbejdere.

Benjamin arbejder ligeledes med strukturering af virksomheder og rådgiver om såvel opstart som omstrukturering af virksomheder samt køb og salg af virksomheder. Han har særlig indsigt i ejeraftaler (aktionæroverenskomster) og forhandlingsprocessen i den forbindelse.

Ud over sin danske juridiske embedseksamen har Benjamin en international uddannelsesmæssig baggrund og rådgiver ofte udenlandske virksomheder i forbindelse med etablering i Norden.

HVERV

Benjamin har været formand for Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet i en årrække og har siddet i repræsentantskabet for Danske Advokater. Han sidder i dag i Domstolsstyrelsens Arbejdsgruppe for Etiske Retningslinjer for Retsmægling og har forskellige bestyrelses- og formandsposter i erhvervsvirksomheder og organisationer, herunder som formand for Danske Hospitalsklovne.

Siden 2008 har han været antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler ved Østre Landsretskreds og udpeges derfor løbende af domstolene til at mægle i retssager.