EN / DA
Linked In

Alexander Grønlund

Advokatfuldmægtig


SPECIALER

Entrepriseret
Fast ejendom
Retssager og voldgift
Offentlig ret

KONTAKT

Telefon (+45) 88 85 85 58 Mobil (+45) 60 93 65 91 Email agr@siriusadvokater.dk

Med Alexander som rådgiver får du helstøbt rådgivning og sparring. Alexander formår at bevare overblikket samtidigt med, at han kender enhver detalje i din sag.

KVALIFIKATIONER

Alexander har valgt at specialisere sig i fast ejendom og entrepriseret for offentlige klienter. Særligt har Alexander beskæftiget sig med offentlige bygherrer og de særlige problemstillinger, der knytter sig til håndteringen af byggesager for offentlige klienter.

I den forbindelse har Alexander de seneste år bistået klienter på en række større entrepriseretlige voldgiftssager, og han har egenhændigt bistået flere klienter i forbindelse med syn og skøn. Alexander har også bistået private klienter – såsom bygherrer, rådgivere og entreprenører – i entrepriseretlige tvister.

Dertil har Alexander en fortid som sergent ved Hærens kamptropper, hvilket mærkes positivt ved Alexanders tilgang til sagerne.

UNDERVISNING

Ved siden af sit job som advokatfuldmægtig hos Sirius Advokater, er Alexander også underviser i obligationsret ved Københavns Universitet og medlem af Det Danske Selskab for Byggeret.