EN / DA
Linked In

Aleksander Pilgaard

Specialistadvokat med møderet for landsret


SPECIALER

Strukturering af virksomhed - fonde og foreninger
Offentlig ret - miljøret - planret
Retssager og voldgift
Bæredygtighed (ESG)

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 57 Mobil (+45) 51 99 85 57 Email ap@siriusadvokater.dk

KVALIFIKATIONER

Aleksander Pilgaard har siden 2001 beskæftiget sig med fondsret, fri proces, samt appeltilladelse inden for mange forskellige retsområder, både civile sager og straffesager, men med hovedvægt på civilprocessuelle spørgsmål.

Aleksander har desuden været beskæftiget i Københavns Byret, særligt fogedretten. Her gennemførte han et stort antal tvangsauktioner over udlejningsejendomme og andre erhvervsejendomme samt almindelige lejligheder. Sideløbende med ansættelsen i byretten var Aleksander tilknyttet Revisornævnet, hvor han varetog forberedelsen af sager om revisorers overtrædelse af god revisorskik.

KARRIERE

  • SIRIUS advokater: 2010-nu