EN / DA
Linked In

Signe Dierks Bakkeng

Specialistadvokat med møderet for landsret


SPECIALER

Entrepriseret
Retssager og voldgift

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 14 Mobil (+45) 28 35 69 38 Email sdb@siriusadvokater.dk

KVALIFIKATIONER

Signe har siden 2009 arbejdet med entrepriseret, først hos Horten advokatfirma, siden hos MT Højgaard A/S og nu siden 2017 hos SIRIUS advokater. Hun rådgiver alle markedets aktører igennem hele byggeprocessen, hvad enten der er tale om entreprenører, rådgivere eller bygherrer.

Signe bistår både i kontraktforhandling- og kontraktindgåelsesfasen, løbende rådgivning og sparring i løbet af byggesagen samt rådgivning og førelse af rets- og voldgiftssager, deltagelse i syn og skøn m.m. Hun har en solid erfaring indenfor konflikthåndtering og søger at finde det resultat, der gavner sagen bedst. I erkendelse af, at det bedste resultat ikke altid er en længere rets- eller voldgiftssag, har hun i 2016-2018 gennemført en master i konfliktmægling via Københavns Universitet.

Sidst har Signe qua sin tid som in house advokat en solid erhvervsretlig indsigt og erfaring, og fokus er altid at yde brugbar og værdiskabende rådgivning for klienterne i tæt og løbende samarbejde.

KARRIERE

  • SIRIUS advokater: 2015-nu
  • MT Højgaard: 2012-2017
  • Horten: 2008-2012

HVERV

Signe er medlem af Det Danske Selskab for Byggeret