EN / DA
Linked In

Christoffer Lambert-Züberlein

Advokat med møderet for landsret


SPECIALER

Arbejds- og ansættelsesret

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 35 Mobil (+45) 51 99 85 35 Email clz@siriusadvokater.dk

KVALIFIKATIONER

Christoffer Lambert-Züberlein har siden 2010 beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret, og han rådgiver både arbejdsgivere og lønmodtagere om alle elementer i relation til ansættelsesforholdet. Dette omfatter både ansættelseskontrakter, omstruktureringer, opsigelser og fratrædelsesaftaler, ligesom Christoffer har betydelig erfaring med håndtering af konflikter og tvister.

Derudover er Christoffer specialiseret i persondataret, og han rådgiver i den forbindelse både danske og internationale virksomheder i persondataretlige forhold, herunder særligt arbejdsgiveres behandling af medarbejderoplysninger og overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Christoffer afholder desuden kurser og underviser i arbejds- og ansættelsesret og persondataret.

Herudover har Christoffer tidligere beskæftiget sig med insolvens- og konkursret, og han har derved solid erfaring med de konkursretlige aspekter af ansættelsesretten.

Christoffer søger altid at finde en mindelig løsning på de konflikter, han rådgiver i, der er til klientens bedste interesse. Lykkes dette ikke, har Christoffer stor erfaring med at føre retssager ved både byretterne og landsretterne.

HVERV

Christoffer sidder i styregruppen for Yngre Ansættelsesadvokater.

Christoffer er desuden medlem af bestyrelsen for Cykling uden Alder.

MEDLEMSSKABER

Christoffer er medlem af Djøfs repræsentantskab og repræsentantskabet i Djøf Advokat.

Christoffer er desuden medlem af Ansættelsesadvokater og Dansk Forening for Arbejdsret.