EN / DA
Linked In

Christoffer Lambert-Züberlein

Advokat med møderet for landsret


SPECIALER

Arbejds- og ansættelsesret
Persondataret

KONTAKT

Telefon (+45) 88 88 85 35 Mobil (+45) 51 99 85 35 Email clz@siriusadvokater.dk

KVALIFIKATIONER

Christoffer Lambert-Züberlein arbejder primært med arbejds- og ansættelsesret og persondataret.

Christoffer er specialiseret inden for arbejds- og ansættelsesretlige forhold, og han rådgiver i den forbindelse både arbejdsgivere og lønmodtagere om alle elementer af ansættelsesforholdet. Dette omfatter både indgåelse af ansættelseskontrakter, virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer, outsourcing og ind- og udstationering, diskrimination i strid med forskels- og ligebehandlingsreglerne, opsigelser, bortvisninger og fratrædelsesaftaler. Derudover rådgiver han om udarbejdelse og implementering af adfærds- og personalepolitikker, herunder også i relation til persondataretlige forhold, ligesom han rådgiver om direktørers retsforhold, herunder udarbejdelse og forhandling af direktørkontrakter.

Derudover har Christoffer tidligere beskæftiget sig med insolvens- og konkursret, og han har derved solid erfaring med de konkursretlige aspekter af ansættelsesretten.

Endvidere er Christoffer specialiseret i persondataret, og han er til daglig ansvarlig for SIRIUS advokaters persondataafdeling. I den forbindelse rådgiver Christoffer både danske og internationale virksomheder i persondataretlige forhold, herunder særligt rammerne for arbejdsgiveres behandling af personoplysninger og overførsel af personoplysninger til tredjelande. Christoffer bistår endvidere danske og internationale virksomheder i gennemførelsen af complianceprojekter og den efterfølgende implementering af complianceprojekternes konklusioner. Dette indebærer blandt andet udarbejdelse af politikker og procedurer for behandling af personoplysninger, nødvendige dokumenter og øvrigt dokumentationsmateriale, ligesom han bistår ved udfærdigelsen af databehandleraftaler og rådgiver i forhandlingen heraf.

Christoffer har betydelig erfaring med håndtering af konflikter og tvister, herunder retssager for både by- og landsretter. Derudover underviser Christoffer i både arbejds- og ansættelsesret og persondataret.

Rådgivningen og bistanden skal altid være helheds- og løsningsorienteret og værdiskabende, og grundlaget for den bedste rådgivning bygger på indgående kendskab til klientens forhold og virksomhed. Christoffers fokus ligger derfor altid hos klienten og i klientens bedste interesse.

HVERV

Christoffer sidder i styregruppen for Yngre Ansættelsesadvokater.

MEDLEMSKABER

Christoffer er medlem af DJØF’s repræsentantskab og repræsentantskabet i DJØF Advokat.

Christoffer er desuden medlem af Ansættelsesadvokater og Dansk Forening for Arbejdsret.