ACCEPT AF COOKIES

På SIRIUSadvokater.dk bruger vi cookies, for at optimere brugervenligheden og funktionaliteten, samt til indsamling af statistik over brugen af vores hjemmeside.
Når du besøger vores hjemmeside, acceptere du brugen af cookies.
Læs mere om brugen af cookies og vores cookiepolitik. Her kan du også læse hvordan du sletter cookies.

EN / DA
Linked In
  • Velkommen til Sirius Advokater

Sirius advokater

SIRIUS ADVOKATER

Vi er en specialiseret advokatvirksomhed med en klar vision og et formuleret værdiggrundlag. Med vores specialistfokus sikrer vi, at vi altid leverer den ønskede kvalitet til vores klienter. Med vores værdigrundlag sikrer vi, at vi agerer korrekt både internt og eksternt. Vi har et stærkt ønske om at behandle hinanden ordentligt, give plads til familieliv og være en ansvarlig spiller i det omgivende samfund.

Hos os vil du opleve, at det ikke drejer sig om, at vi skal tjene mest muligt på dig, men derimod om at tjene dig bedst muligt og gøre os fortjent til din anerkendelse.

LÆS OM VORES VÆRDIGRUNDLAG →

Brug for hjælp

BRUG FOR HJÆLP?

SIRIUS advokater har særlige forudsætninger for at løse dine juridiske behov indenfor følgende specialer:

  • Arbejds- og ansættelsesret
  • Entrepriseret og udbudsret, fast ejendom
  • Erstatnings- og forsikringsret
  • Immaterialret
  • Retssager, voldgift, retsmægling og mediation
  • Selskabsret og virksomhedsoverdragelse (M&A)
  • Skat
  • Strukturering af virksomhed – fonde og foreninger

 

AKTUELT

Seneste nyheder og kommende arrangementer

Ny principiel kendelse skaber klarhed omkring forpligtelsen til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbud

I kendelsen slår klagenævnet for udbud fast, at udbudslovens § 160 ikke indeholder en forpligtelse til at beskrive evalueringsmetoden helt udtømmende på forhånd i udbudsmaterialet. Kendelsen undsiger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere opfattelse af bestemmelsen i udbudsloven. Det følger af udbudslovens § 160, stk. 1, at ordregiver i udbudsmaterialet skal beskrive evalueringsmetoden, der vil blive anvendt

Ledig stilling – Advokat offentlig ret

Advokat søges til vores afdeling for offentlig ret  ”Kan en spændende og udfordrende advokatkarriere og dét at være et helt menneske virkeligt forenes?” Ja, det kan det, men her skal man se sig godt for! Om os Hos SIRIUS advokater baserer vi ikke vores succes på at drive rovdrift på vores ansatte. Vi tror nemlig

Ændring af retsplejeloven ved brug af ensidigt indhentede erklæringer

Folketinget vedtog den 27. december 2016 en ændring af retsplejeloven. Lovændringen, der trådte i kraft for nylig den 1. juli 2017, lovfæster blandt andet domstolenes praksis vedrørende fremlæggelse af ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer, men udvider samtidig parternes muligheder for at benytte disse erklæringer som led i bevisførelsen i en rets- eller voldgiftssag. Adgangen til at